Van’a cumhuriyet altını tarihinin yer mefret yatırımı

YANLIŞSIZ Fırka Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Zirai Araştırı Enstitüsü Müdürlüğü amacıyla meydan seçimi üzere yer incelemesi yapıldığını belirterek, “Van Zirai Araştırı Enstitüsü, niteliği bakımından cumhuriyet altını tarihinin yer koca yatırımlarından biridir” dedi.

Van’üstelik Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulması konusunda önceki günden bu yana sürecin mail takipçisi olan SELIM Fırka Van Mebus Abdulahat Arvas’ın çabaları serencam vermiş, 7 April 2022 tarihli 31802 sınırlanmış Resmi Gazete’da yayınlanan kararname ile Van Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kuruluş kararı yayınlanmıştı. Yapılan hazırlıklar neticesinde Ekincilik ve Orman Bakanlığı Zirai Araştırmalar ve Politikalar Umumi Müdürlüğünden bire bir yıldız bilimi Van’a gelerek düzlük seçimi amacıyla kayran incelemesi yaptı. TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Düzenci, Daire Başkanları Hakan Nalbantoğlu ve Suat Yılmaz’ın meydan aldığı vekillik heyeti; Van Saylav Abdulahat Arvas, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Müdür Muavini Abdulkerim Yücel ve YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meram Tunçtürk ile gelişigüzel alternatif arazileri yerinde değerlendirdi. İki günce düzlük çalışması sonucunda gine Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile ayrımsız araya gelen bakanlık heyeti, durum değerlendirmesi yaparak Ankara’ya döndü.

Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan SELIM Tümen Van Mebus Abdulahat Arvas, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün niteliği itibarıyla cumhuriyet tarihinin sunu yetişkin yatırımlarından biri olduğunu ifade ederek, enstitünün çabucak Van’a değil yapılış yapısı gereği Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine bile hizmet vereceğini söyledi. Arvas, “Van Gölü Havzası, Zap Havzası ve bölgedeki küçükbaş hayvan popülasyonu ve mera imkanlarını değerlendirmek, hayvancılıkta verimliliği, üretimi tezyit etmek ve çeşitlendirmek, bitkisel üretim, su ürünleri konularında araştırı yarmak gibi bilcümle bu çalışmalara Van Zirai Araştırma Enstitüsü çırağ tutaç ve mülhak değer sağlayacaktır. Van, Dert, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine bile seslenme edecek Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bünyesinde hayvansal, bitkisel, efsanevi sağlığı, bitki sağlığı, su ürünleri, çayır-mera ve yemleme bitkileri, tıbbi aromatik nebatat ile eğitim bilimi ve neşir bölümleri saha almaktadır. Yapılış yapısı bakımından dinç benzeri şekilde planlanan Van Tarımsal Araştırı Enstitüsü; bölgede tarımı modernleştirecek, çiftçilere yönelik yenilikler sunacak ve tarımsal kalkınmayı önceleyecektir. Tarımsal yarar ile alay malay kazançlı ve içtimai açıdan üstelik bölgemize munzam değer sağlayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü inşallah kuruluşundan itibaren tam paydaşlarla işbirliği içre araştırı ve ihya çalışmalarını yürütecektir. Enstitünün yapacağı araştırı ve ihya faaliyetleri ile birlikte bölgeye has ıslahat çalışmaları yapılacak ve ayrımlı gen kaynakları oluşturulacaktır. Bütün bunlarla birlikte ilimizin lokomotif sektörü olan tarım ve hayvancılık alanında eser çeşidi artacak, ürün yükselecek, yerey bereketlenecek, sertifikalı tohumculuk yaygınlaşacak ve çiftçilerimizin geliri bereketlenecektir. Bilcümle bunlara imkan sağlayacak ciddi ayrımsız envestisman olan Van Zirai Araştırma Enstitüsünün kurulmasına olur veren Cumhurbaşkanımız başta tevessül etmek üzere bu çabamıza bindi veren Ekincilik ve Orman Bakanlarımıza, TAGEM Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyor, Van Zirai Araştırma Enstitüsünün yine ilimize ve bölgemize kılıklı olmasını diliyorum” dedi. – VAN

Share: