Çocuk

İlk çocuk, çoğu ülkede reşit olmayan, en az bir yaşında olan kişidir.

“Çocuk” kelimesine gelince, Oxford İngilizce Sözlüğü onu şu şekilde tanımlar:

“Yetişkin yaşından küçük bir kişi.”

Çocuk kelimesi, Erken Modern İngilizcede “shel” olarak telaffuz edilen Orta İngilizce “chil” kelimesinden türetilmiştir. Çocuğa verilen fiil, büyütmek veya büyütmek anlamına gelir ve Eski İngilizce “scyldan” dan gelir (barınmak, korumak anlamına gelir).

Çocukluk genellikle 14-15 yaşlarında sona erer.

Kız Çocuk

Birleşmiş Milletler, kız çocuklarının nüfusun en çok istismar edilen ve ihmal edilen kesimi olduğunu ilan etti. Kız çocuğu çoğu zaman haklarından mahrum edilmekte ve bunun sonucunda birçoğu fiziksel veya zihinsel olarak istismara uğramaktadır.

Bu yaygın durumun çeşitli nedenleri arasında, yoksulluk, eğitimsizlik, sağlıksız yaşam tarzı ve aile sorunları bunlardan sadece birkaçıdır. BM, bu konuda farkındalık yaratarak bu sorunla mücadele etmeye çalışıyor.

Erkek çocuk

Ergenliğe kadar hiç üreme olarak kabul edilmeyebilecek bir kızın aksine, genellikle üreme çağında olduğu kabul edilir. Bir erkek çocuk, erkek hormonları üreten hem düz hem de sarmal testislere sahiptir.

Görünüşte boy, man veya delikanlı gibi bir erkek için diğer kelimelerden daha dişil gibi görünse de, terimin herhangi bir cinsiyet iması olmaksızın erkeklere atıfta bulunmak için kullanıldığı birçok örnek vardır. Bu, ‘oğlan’ın hem erkek hem de dişi zamir olarak kullanılması konusunda bazı kafa karışıklıklarına yol açtı.

Oğlan kelimesi, cinsiyetle hiçbir bağlantısı olmayan tamamen bir sıfat olarak da kullanılabilir. Örneğin, 16 yaşında bir erkek çocuğu tarif ediyorsanız, ‘yaşına göre oldukça yakışıklı’ diyebilirsiniz.

Çocukluk Aşamaları

Çocukluk aşamaları, bir çocuğun geçtiği farklı aşamaları ifade eder ve genellikle üç gruba ayrılır. Bu gruplar:

İlk grup ilkel dönem olarak kabul edilir ve bebeklik, yürümeye başlayan çocukluk, okul öncesi yıllar ve erken çocukluk dönemlerini içerir.

İkinci grup, geç çocukluk ve ergenlik dönemlerini içeren taklit aşaması olarak kabul edilir.

Ve son olarak üçüncü grup, yetişkinliği içeren kişisel ifade aşaması olarak kabul edilir.

Çocuk Eğitimi

Çocuklara aydınlık bir gelecek yaratmak için eğitim çok önemlidir. Akademik performanslarını, kariyer beklentilerini ve hayattaki mutluluklarını etkileyebilecek şekilde düşünme ve davranma biçimlerini etkiler.

Çocukların eğitimi etkileşimli ve sürükleyici olmalıdır. Zaman ve mekan sınırlaması olmadan öğrenebilmelidirler. AI teknolojisi ile çocuklarımıza bu fırsatı kolaylıkla verebiliriz.

Eğitim pahalı bir çabadır. Birçok ebeveyn, eğitimin getirebileceği finansal ve duygusal maliyetler konusunda temkinli davranıyor. Çocukların eğitimi zor bir süreç olabilir, bu nedenle çocuğun ve ailenin ihtiyaçları arasında iyi bir denge bulmak önemlidir.

Çocuklara, çocuk olduklarından daha az oldukları hissettirilmemeli, aynı zamanda kendi hızlarında gelişmelerine de izin verilmelidir. Okuldaki günlük rutinler, ilgi alanlarına ve kendileri için yapabileceklerine göre değişmelidir. Ayrıca okul dışındaki etkinliklere veya dans veya tiyatro kulüpleri gibi ilgilerini çeken ders dışı kulüplere de zamanları olmalıdır.

Bebek Eğitimi

Bu makale, ebeveynlerin çocuklarının öğrenmesine yardımcı olmak için kullanabilecekleri farklı stratejileri açıklamaktadır.

Makale alışılagelmiş konuşma, dil ve sözcük dağarcığı gelişimi ile başlar, ancak hızlı bir şekilde çocuk odaklı öğrenmeyi teşvik etmek ve önce bir oyunla başlamak gibi ilginç stratejilere ilerler.

Çocuğunuza çeşitli şekillerde yardımcı olmak için onların dünyasını anlayabilmeniz gerekir. Çocuğunuzun neyle ilgilendiğini anlayarak, öğrenmelerine yardımcı olmada daha etkili olabilirsiniz.

Gelişen teknolojiyle birlikte, uzayla sınırlı kalmadan bebeklerimizi büyütebileceğimiz bir dünya hayalimize nihayet yaklaşıyoruz.

Bebek eğitimi, her ebeveynin fazlasıyla aşina olduğu bir konudur. Bu günlerde teknoloji, sanal olarak bebek sahibi olmayı ve onların sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamayı mümkün kıldı. İşte gelecekte ebeveynliği kolaylaştıracak 10 bebek eğitimi teknolojisi: 1) Bebek monitörleri 2) Bebek koruma 3) Aile eğlencesi 4) Akıllı beşikler 5) Evde araştırma 6) Video pazarlama 7) Sosyal medyayı derinlemesine inceleme 8 ) Sosyal medya analizi 9) Sanal bebek bakım asistanları 10) Mobil uygulamalar

Ebeveynler olarak, bebeklerimiz için en iyisini sunabileceğimizden ve gelişecekleri bir ortam oluşturabileceğimizden emin olmak istiyoruz. AI yardımı ile tam da bunu yapabiliriz.

Bu, AI ilerlemeleri nedeniyle eğitimin geleceğini tahmin eden bilgilendirici bir bölümdür.

New York Times’ın eski eğitim muhabiri ve “What About Our Daughters” kitabının yazarı Marguerite Reardon, “Yapay zeka ve otomasyon hayatımızda gittikçe daha fazla görev üstlenirken bu, uzun bir dizi değişikliğin yalnızca başlangıcı” diyor.

Reardon, AI’nın belirli engelleri olan veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklara engellerin üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olacağına değiniyor. Ayrıca çocuklarla etkileşim şeklimizi de değiştirecek.

Reardon’ın bir fikri, sadece kızlara özel alanlara yönelik mevcut “erkeklere izin verilmez” politikasının yakında ortadan kalkacağı yönünde. Bugün bir kız kulübü kurarak, aslında kızların başarabilecekleri şeylere ulaşmasını engelliyoruz.

Çocuk Hastalıkları

Pediatrik tıp, sağlık hizmetlerinin en zorlu alanlarından biridir. Döllenmeden yaşlılığa kadar çocuklarla ve sağlıklarıyla ilgilenmeyi içerir.

Bireylerin hem deneyimli hem de şefkatli olmalarını gerektiren, tedavi konusunda ise son derece bilimsel bir yaklaşım sergilemelerini gerektiren karmaşık bir alandır.

Çocuk sağlığı bakımı çok karmaşık ve nahoş olabilir, bu nedenle çocukları için yalnızca en iyisini isteyen ebeveynler tarafından çocuk doktorları aranır. Aktif kariyerler, esnek programlar ve sürekli değişen bir alanda değişimin ön saflarında yer alma olasılığı dahil olmak üzere, insanların diğer uzmanlıklar yerine pediatriyi seçmesinin birçok nedeni vardır.

Çocuk doktorlarının, hastaları etkili bir şekilde tedavi edebilmek için hem tıbbi bir diplomaya hem de çocukları çeşitli düzeylerde (fiziksel/zihinsel gelişim ve sosyal/duygusal davranış) ele alma deneyimine sahip olması gerekir.

Meslek olarak çocuk doktorları, pediatrik kardiyologlar, çocukları etkileyen kalp hastalıklarının tedavisi ve önlenmesinde uzmanlaşmış tıp uzmanlarıdır. Pediatrik kardiyologlar, pediatrik kardiyoloji alanında ekokardiyografi ve kardiyak kateterizasyon dahil olmak üzere çok çeşitli tanısal ve terapötik prosedürler uygular.

Bir pediatrik kardiyoloğun ana hedefi, sosyoekonomik durum veya etnik kökene bakılmaksızın kalp hastalığı olan çocuklara şefkatli ve özverili bakım sağlamaktır.