ESOGÜ’de sempozyum başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde “V. Uluslararası Günindi Anadolu Beylikleri Çağ Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu” başladı.

Eskişehir Valiliği, Türk Devir Kurumu, TÜBA, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ), Iye Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Eskişehir Türk Ocağı hisse senedi birliğinde “Osmanlı Beyliği” temasıyla planlı “V. Uluslararası Mağrip Küçük Asya Beylikleri Güneş Kültür ve Medeniyet Sempozyumu”, Üniversitemiz eş sahipliğinde başladı.

Sempozyumun açılışına; Eskişehir Ilbay Vekili Salih Altun, Küçük Asya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türk Dünyası Aplikasyon ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Haşim Delicesine ile çokça sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

Programın açım konuşmaları Eskişehir Ilbay Vekili Salih Altun, Rum Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, Türk Ruz Kurumu Fen Müesses Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Aranjman Müesses Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker Hastalığı ve Bilgi Şöleni Koordinatörü Prof. Dr. Haşim Delimsirek tarafından yapıldı.

Arsıulusal Garp Küçük Asya Beylikleri Tarih Hars ve Medeniyeti Sempozyumu’nda Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan İstanbul’un Fethine büyüklüğünde olan sürecin (1299-1453) akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar vasıtasıyla bilcümle boyutları ile araştırılması, tartışılması ve bu konudaki bilgilerin güncellenerek yayınlanmasının sağlanması hedefleniyor. – ESKİŞEHİR

Share: