Yargıtay “sakat ukubet tayini” diye niteleyerek Ayşe Tuba Arslan davasını bozdu

Eskişehir’de eski eşi yoluyla kafasına satırla vurularak kilolu yaralanan ve 44 dönem süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba Arslan ile ilgili davada sanığın “haksız kımıldatma” indirimi uygulanarak 24 yıl mapus cezasına çarptırılması kararını Yargıtay 1. Ukubet Dairesi, “kusurlu ceza tayini” diyerek bozdu.

Eskişehir’de eski eşi Sarp Özalpay marifetiyle kafasına satırla vurularak korkulu yaralanan Ayşe Tuba Aslan, 44 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetmişti. Sanık Yalçın Özalpay hakkında evvel aşama mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet kodes cezası verilirken, yapılan itiraz sonrasında dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gitti. İstinaf mahkemesince “haksız tahrik” indirimi uygulanarak, sanığın cezası 24 yıla indirildi. Temyize başvurulması üzerine dosya Yargıtay 1. Ukubet Dairesine irsal edildi. Kat, istinafın kararını “az ukubet tayini” diyerek bozdu. Kararda, metrukiyet kararı kesinleştikten bilahare önceye dayalı görelik yükümlülüğünün ihlal edilmesine ait iddiaların haksız tahrik namına değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Boşanma kararı sonrası eski eşini katletti

Maznun Özalpay ve öldürdüğü sakat eşi Ayşe Tuba Arslan arasındaki metrukiyet davasının 10 Ilkgüz 2019’da kesinleştiği tamlanan kararda, Yalman Özalpay’ın “kalifiye bilerek cani” suçunu 11 Teşrinievvel 2019’de yani metrukiyet kararı kesinleştikten bir kamer sonra işlediği rapor edildi. Kararda, “Zımnında metrukiyet kararı kesinleştikten bilahare önceye dair ilişik yükümlülüğünün ihlal edilmesine ait iddiaların nahak yere tahrik kendisine değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık için TCK’nın 29’uncu maddesi göre aplikasyon yapılarak, noksan ukubet tayini bozmayı gerektirmiştir” ifadeleri vadi aldı.

Eskişehir’de mevcut anaokulunda aşevi olarak etkin Ayşe Tuba Arslan, uyuşmazlık yaşadığı eşi Dik Özalpay’dan 24 sene sonraları boşandı. Boşandıktan bilahare dahi Dik Özalpay vasıtasıyla zılgıt ve takibe maruz kalan Aslan, bu olaylarla ilişik şikayette bulundu. Özalpay eliyle 2019’de kafasına defalarca satırla vurularak ağırbaşlı yaralanan Ayşe Tuba Aslan, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verdiği dirim mücadelesini 44 dolaşma sonra kaybetti. – ANKARA

Share: