Karı Haziran döneminde adam başı sakıt nakdi itimat değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu

İller yüreklilik ve tevdiat sıralaması açıklandı. Ev-Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi güven değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu.

Gün Doğusu Anadolu Bölgesi illeri içre adam başına düşen itimat değerinin en efdal olduğu iklim 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve değerler

FİNTÜRK-6 verilerine bakarak Familya – Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi cesaret değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL yerine kaydedildi.

2022 yılının 6 aylık bölümünde yeryüzü faziletkâr adam başına sakıt takipteki nakdi yüreklilik değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

“İller adam başı sakıt artırım mevduatı değeri”

adam başı düşen tasarruf mevduatı değerinin yeryüzü faziletkâr olduğu toprak 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Dönemde adam başına sakıt tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL olarak tayin edildi.

FİNTÜRK verileri

FİNTÜRK verilerine bakarak bölgede adam başına sakıt hep tevdiat değerinin bildirme yüksek olduğu iklim 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

kişi başına düşen mecmu mevduat değeri

Bu yılın Eş – Haziran ayları düzeyinde adam başı sakıt toplam tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL olarak kaydedildi. – ERZİNCAN

Share: