Icra Vekili Yanık, “Yaşlılık” temalı Yüksekokul Buluşmaları’na katıldı Açıklaması

Eş ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bahir Acılı, ilk defa Türkiye Güçsüzlük Profili Araştırması’nın yapılacağını belirterek “Araştırmayla Türkiye’üstelik yaşlanma hızı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi yetersizlik alanındaki politikalarımıza alnaç verecek verilere ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Icra Vekili Acılı, akademisyenlerin katılımıyla tıpkı otelde düzenlenen “Ihtiyarlık” temalı 4. Yüksekokul Buluşmaları’na katıldı.

Yüksekokul Buluşmaları’nın Bakanlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağladığının altını çizen Üzüntülü, dünya genelinde doğurganlık hızının düştüğüne ve buna paralel olarak yaşlanmanın arttığına dikkati çekti.

Yanık, değişen isim yapıları, çağın getirdiği acul değişim ve dönüşümlerin yeni politikalar teksir ve hizmet modelleri geliştirmeyi zaruri kıldığına işaret ederek “TÜİK verileri, ülkemizde 65 gözyaşı üstü kişilerin oranının 1990 yılında yüzdelik 4,3 iken 2021 yılında 2 katından fazla artarak yüzdelik 9,7’ye çıktığını söylüyor. Buğulanmış kişi oranında sonuç 30 yıldaki artış ayn önüne alındığında, 2030 yılında Türkiye’de buğulanmış kişi oranının yüzde 12,9’a çıkacağı öngörülüyor.” ifadesini kullandı.

“Doğurganlık oranı 3,1’den 1,7 seviyesine düştü”

Icra Vekili Acılı, doğurganlık oranında dahi benzer bir tabloyla yüz yüze olunduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“1990’dan 2021’e Türkiye’de doğurganlık oranı 3,1’den 1,7 seviyesine düştü. Bu nitelik, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını göstermektedir. Umumi anlamda baktığımızda, sonuç 30 yılda yaşanan isim yapısındaki değiş aynı şekilde bitmeme ederse genç insan oranının 2030’da yüzdelik 14’e düşmesi beklenmektedir. Nedeniyle nüfusun yaşlanmasına yönelik tıpkısı gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor.”

Türkiye’da son 20 yılda esenlik, sosyal bakım ve teknolojideki gelişmelere sadık namına yaşam süresinin uzadığını de aktaran Izdıraplı, çağın gereklerine akla yatkın politikalar hatırlamak amacıyla bakir imkanları değerlendirdiklerini, hizmet hizmetlerine yönelik yaklaşımlarını üstelik bu tabloyu dikkate alarak yapılandırdıklarını söyledi.

Bakanlığa tutkun huzurevlerinden 14 bin yaşlı bakım alıyor

Yaşlıların aileleriyle, bulundukları sosyal çevrede, hareketli ve metin şekilde hayatlarını sürdürebilmesinin temel yaklaşımları olduğunu vurgulayan Üzüntülü, kuruluş hizmet ihtiyacı mevcut yaşlılar üzere teferruatlı sürekli bakım hizmeti, zat evinde yaşamını süregelmek isteyenler üzere evde bakım, nehari bakım hizmeti ve afiyet hizmeti desteği kadar değişik destekleri sağladıklarını anımsattı.

Nazır Acılı, 500 binden aşkın engelli ve yaşlının ailesine evde hizmet ödemesi yapıldığını antrparantez 2016’dan itibaren Yaşlı Bindi Programı’nın uygulandığını belirterek şöyle konuştu:

“Fakat gâh durumlarda aile yanında hizmet vermek gibi olmuyor. Hakeza durumlarda büyüklerimizi yapı bakımına alıyoruz. Kurumsal Leyli Buğulanmış Hizmet Hizmetleri kapsamında huzurevlerimizde bakıma gerekseme duyan tekmil yaşlılarımıza acun standartlarının üzerinde hizmet hizmeti sunuyoruz. Bakanlığımıza kapalı 17 bin kapasiteli, 167 huzurevi ve buğulu bakım ve rehabilitasyon merkezimizde tahminî 14 bin yaşlımız bakım alıyor. Talih genelinde ruhsatlandırılması ve denetimi Bakanlığımız vasıtasıyla sağlanan 261 hususi huzurevimizde de 12 bin 275 yaşlımıza bakım veriyoruz.”

Yanık, Bakanlığa mecbur 37 gündüzlü kuruluşta ise 538 yaşlıya canlı yaşlanmalarını destekleyecek devir bakım hizmetinin sunulduğunu aktardı.

SOHEP ile buğulanmış fertler ve aileleri desteklenecek

Vekil Kederli, “Bildirme Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Arızi Siper ve Uluslararası Siper Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Arttırılması Projesi” (SOHEP) ile dahi çocuk, karı, engelli ve buğulu erler özellikle görünmek için hem Türk vatandaşlarına hem dahi geçici ve uluslararası himaye altındaki bireylere yönelik yardımcı ve inhibitör hizmetlerin iyileştirilmesini amaçladıklarını anlattı.

Projeyle nemli erat ve bakım veren ailelerini destekleyerek karı birlikteliğinin güçlendirilmesi ve nemli refahına katkıda bulunulmasını hedeflediklerini dile getiren Yanık, bu kapsamda Adana, Hatay, Şanlıurfa, Sazak, Bursa ve Osmaniye’de “Nehari Hizmet ve Hareketli Hayat Merkezi” açılmasının planlandığını ve ilkinin bile 7 Ekim’birlikte Mersin Ağacı’bile hizmete alındığını anlatım etti.

Türkiye Güçsüzlük Profili Araştırması ilk defa yapılacak

Huzurevi sakinleri amacıyla “Büyük Çoluk Çocuk Varlık Bocce Ligi Turnuvaları” düzenlendiğini, hanay boyu öğrenme politikaları çerçevesinde yaşlıların üniversitelerde yetişek almasına olanak sağlayan “tazelenme üniversiteleri”ni yaygınlaştırdıklarını, Dijital Baharat Projesi’ni de yürüttüklerini aktaran Kederli, şunları kaydetti:

“Etkin yaşlanmayı katmak ve nemli haklarını pekitmek üzere ‘2030 Yaşlanma Seziş Belgesi’ ve gösteri planını hazırlıyoruz. Bu uyanıklık belgesi doğrultusunda kullanılmamış proje ve programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ihtiyarlık alanındaki siyaset ve hizmetlerimizi gözyaşı ve seks temelinde ayrıştırılmış veriye dair bire bir yaklaşımla gerçekleştirmeye özellikle ehemmiyet veriyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz bir nice araştırı var. Türkiye Ihtiyarlık Profili Araştırması da önümüzdeki günlerde başlayacağımız araştırmalardan birisi. Bu araştırı ülkemizde ilk kez yapılacak, geleceğe yansımasının da çok önemli olacağı kanaatindeyiz. Araştırmayla Türkiye’de yetersizlik, yaşlanma hızı, yaşlılığa mecbur sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları üzere zayıflık alanındaki politikalarımıza taraf verecek verilere ulaşmayı hedefliyoruz. Millî yaşlanma politikamız doğrultusunda, eksiksiz hizmetlerimizi nüfusun değişik ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştirmek amacındayız.”

Vekillik bünyesinde oluşturulan birimler

Familya ve Içtimai Politikalar Bakanı Üzüntülü, umum bu çalışmalara sivil toplumun, üniversitelerin ve gayrı eksiksiz sosyal tarafların katılımının çok kebir olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda Vekillik bünyesinde Sivil Toplumla İş Birliği ve Proje Daire Başkanlığının kurulduğuna, Içtimai Taraflarla İş Birliği Kurulunun oluşturulduğuna dikkati çekti.

Sivil Cemiyet Anlayış Belgesi ve 2022-2023 Gösteri Planı çerçevesinde yapılan Akademi Buluşmaları’nın elan önce “kadının güçlendirilmesi”, “yavru” ve “ocak” temasıyla düzenlendiğini anımsatan Izdıraplı, “güçsüzlük” temasıyla gerçekleştirilen bugünkü buluşmadan de verimli sonuçlar alınacağına inandığını vurguladı.

Nazır Üzüntülü’ın konuşmasının arkası sıra toplantı, basına sınırlı bitmeme etti.

Share: