YÖK Başkanı Özvar: “Üniversitelerimizin bölgelerin kalkınmasına sundukları katkıyı az çok önemsiyoruz”

YÖK Başkanı Özvar: “Üniversitelerimizin bölgelerin kalkınmasına sundukları katkıyı oldukça önemsiyoruz”

BİNGÖL – YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Üniversitelerimizin bulundukları bölgenin kalkınmasına sundukları katkıyı oldukça önemsiyoruz. Yükseköğretim sistemimizdeki kurumsal çeşitliliği müzayede yönündeki kararlılığımız bitmeme etmektedir. Bu misyon doğrultusunda lüzumlu siyasa adımlarını atmaktan çekinmiyoruz” dedi.

Şark Küçük Asya Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği toplantısı, 17 darülfünun rektörünün katılımıyla Bingöl’de gerçekleşti. Darülfünun senato salonunda yapılan toplantıda üniversitelerin çalışmaları ele makbuz. Toplantıda mütekellim YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmalarının gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen tıpkısı ebat olduğunu anlatım ederek, “Bundan bütün 10 kamer geçmiş Erzurum’da sizlerle tıpkı araya mevrut ve hasbıhal etmiştik. O toplantıda bölgesel kalkınma ve üniversitelerin rolüne ait düşüncelerimi bile sizlere ifade etmiştim. Konuşmamda başlıca vurguladığım hususlardan biri, yükseköğretim kurumlarının birbirinin ayrımsız olma yönünde tıpkısı eğilim içerisinde olduklarıdır. O zaman da belirttiğim amacıyla tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve bire bir misyona eş olmaları gelişmeyi ve ilerlemeyi kırıcı tıpkısı durumdur. Üniversitelerimizin ayrımsız kısmının eğitimde, benzeri kısmının araştırı ve uygulayım bilimi üretiminde, bazılarının bile bölgesel kalkınmaya ulama mizan odaklı farklılaşmasında yarar kaygı ettiğimizi tabir etmiştim. Çabucak Türkiye’dahi değil, çarçabuk tezce kül ülkelerde üniversitelerin bulundukları bölgenin soylu erki, sosyal ve kültürel gelişimine yardım sağlamaları beklenmektedir. Her ile bire bir darülfünun kurulması, teknokentlerin yaygınlaşması, uygulayım bilimi nakil ofisleri ve kalkınma ajanslarının kurulması ve Ar-Ge kaynak kaynaklarının çeşitlenerek artması kabil gelişmeler, üniversitelerin lehçe kalkınmadaki işlevlerini elan birlikte kolaylaştırmış ve tıpkı zamanda üniversitelerden beklentileri artırmıştır. Zaman gelinen noktada yine vurgulamak isterim kim, üniversitelerimizin bulundukları bölgenin kalkınmasına sundukları katkıyı oldukça önemsiyoruz. Yükseköğretim sistemimizdeki kurumsal çeşitliliği artırma yönündeki kararlılığımız bitmeme etmektedir. Bu hedef doğrultusunda lüzumlu siyasa adımlarını atmaktan çekinmiyoruz. Bittabi kim zaman kurumsal çeşitliliği ferah ferah konuşabilmemiz, akıbet 20 yılda yükseköğretim sisteminde yaşanan genişlemenin saf tıpkı ürünüdür. Lazım yükseköğretim sistemine erişim, gerekse üstelik ulaşım eksikliği kaynaklı yaşanan bir nice dingildeklik de bu genişleme sürecinde kendiliğinden hal için girmiştir” dedi.

Prof. Dr. Özvar, “Bu sürecin olumlu meyvelerinden biri olarak 2007 yılında kurulan 17 üniversiteden biri olan Bingöl Üniversitesi’nin 15 yıl gibi gelişmemiş tıpkısı sürede ikmal etmiş olduğu ara ve gelişmeyi bugün burada şahsen müşahede etmenin mutluluğu içerisinde olduğumu bile bildirmek isterim. Üniversitemizin bu bodur süre içerisinde kurmuş olduğu fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri ve gayrı birimlerle gelişigüzel ast yapısını kocaman ölçüde tamamladığını, 84’ü yöre lisans, 42’si lisans, 48’i yüksek lisans ve 16’sı doktora programı ile 15 bin öğrenciye karı sahipliği yaparak bölgesinin mehabetli tıpkısı terbiye ve çekim merkezi haline geldiğini görmekteyim. Bittabi kim bu değerlendirmelerim, Bingöl Üniversitesi ile tutkun değil. Bilcümle illeri konuşma ediyorum ve kampüsleri nazik benzeri kıvançla izliyorum. Yükseköğretimi yekpare daraç sathına yaygınlaştıran ve böylelikle muvasala sorununun çözülmesine miftah olan geleceğe yönelik vizyonu ve destekleri nedeniyle muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sizlerin huzurunda ayrımsız defa elan teşekkürname almak isterim” diyerek konuştu.

Toplantıya Atatürk Üniversitesi, Erzurum Maharet Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Bitlis Muazzez Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Veca İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Erzincan Binali Saika Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl üniversitesi, Sivas Veri ve Teknoloji Üniversitesi ile Bingöl Üniversitesi rektörleri katıldı.

Share: