İkinci ahali araba satışında yıpranmamış düzenleme! 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi

Tecim Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ikinci ele anahtar satışında fırsatçılığı geciktirmek namına eskimemiş bire bir uygulamayı hayata geçireceklerini tabir etti. Bakan Muş, “Rate ikinci ahali vesile ilanları var. Yeni miftah alınıyor ve konusunda daha büyük rakam konularak satılıyor. Araba fiyatlarında birbirini tetikleyen format bahis konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar amacıyla 6 kamer ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları başarısız araçların satışına kısıtlılık getiriyoruz” dedi.

“ARTIK İKİNCİ AHALI SIFIR DİYE BİR İLAN OLMAYACAK”

Tecim Bakanı Mehmet Muş, bahis konusu uygulama ile otomobili hakikat anlamda ihtiyacı olanların alacağını dahi kaydederek, “Talimatname yayınlandıktan bilahare vatandaşın birinci elde henüz aşkın erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci halk başarısız diyerek ayrımsız ilanla karşı karşıya kalmayacağız” görüşünü paylaştı. Muş’un açıklamaları ise seksiyon cephesinde müspet baskı yarattı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Nazır Muş’un bahsettiği uygulamayla ait bugün kullanılmamış gelişmeler yaşandı. İkinci ahali vesait amacıyla getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. bundan sonra gerçekleştirilecek vasıta satışlarında, yıpranmamış uygulama üzerinden muamele yapılacak. İkinci ahali açar satışındaki eskimemiş düzenlemenin fiyatları da bayağı çekmesi bekleniyor.

İşte o yönetmelik:

YÖN 1-13/2/2018 günlü ve 30331 sınırlanmış Resmi Gazete’de yayımlanan İkinci Halk Motorlu Esmer Taşıtlarının Ticareti Üzerine Yönetmeliğe aşağıdaki eğreti konu eklenmiştir.

“Pazarlama ve komutan kısıtlaması”

GEÇİCİ MADDE 2- (1)İkinci umum yağız taştı ticaretiyle iştigal edenler, makine ve toprak taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren şeş ay ve şeş bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden geçmiş doğrudan yahut bilvasıta olarak yapamaz. Vekâlet, bu tarihi şeş taban kadar uzatmaya yetkilidir.

(2)İkinci ahali motorlu yağız taşıtı ticaretiyle iştigal edenler namına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten geçmiş tescil edilen otomobil ve yer taşıtlarının 15/9/2022 tarihine büyüklüğünde pazarlanması veya satılması halinde birinci köşe yazısı uygulanmaz.”

BAP 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

KONU 3- Bu Talimatname hükümlerini Tecim Bakanı yürütür.Share: