Çabuk kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Ankara’nın Mamak ilçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisindeki alanların Defans Sanayii Araştırı ve Ihya Enstitüsüne ilişkin patlatma sınav alanı yakınında bulunmalarından kıran can ve mal güvenliği riski teşekkül etmeleri zımnında tez kamulaştırılmasına karar verildi.

Bazı taşınmazların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırı Kurumu vasıtasıyla tez kamulaştırılmasına ilgilendiren Reisicumhur Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna bakarak, Ankara ili, Mamak İlçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisinde kâin alanların, Savunma Sanayii Araştırı ve Ihya Enstitüsüne ait patlatma imtihan alanı yakınında bulunmalarından etraf fert ve mülk güvenliği riski dokuma etmeleri zımnında Türkiye Ilmî ve Teknolojik Araştırma Kurumu vasıtasıyla tez kamulaştırılmasına karar verildi. Kararın, 2942 çevrilmiş Devletleştirme Kanununun 27’nci maddesi mucibince verildiği belirtildi. – ANKARA

Share: