Erzurum yararlı modelde 11’inci tam

Erzurum’dan yılın 10 ayında ise 91 hayır benzer başvurusu gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT 2022 Ekim dönemi İller Faydalı Nüsha Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum’dan yılın 10 ayında ise 91 müfit mümasil başvurusu gerçekleştirildi. İl Hayır Müşabih referans sayısı yüksekliği bazında Bölgede geçmiş sırayı alırken, devlet illeri sıralamasında üstelik 9’uncu tam düzlük aldı

Familya – Ilk Teşrin Dönemine Ilişik Veriler

2022 yılının 10 ayında Erzurum’dan 91, KUDAKA sayım bilimi Bölgesinden 113, Kuzeydoğu Anadolu sayımlama Bölgesi illerinden 153, Maşrık Rum Bölgesi illerinden 301 Müfit Mümasil başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un müracaat payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzdelik 80,53, Kuzeydoğu Anadolu sayım bilimi Bölgesinde yüzde 59,47, Maşrık Küçük Asya Bölgesinde yüzdelik 30,2 oldu.

Aylık Dağılım

TÜRK Berat verilerine bakarak Erzurum’dan Familya ayında 6, Küçük Ay ayında 27, Mart ayında 8, April ayında 6, Mayıs ayında 27, Haziran ayında 12, Temmuz ayında 4, Eylül ayında 1 kalkışmak için 10 maaş dönemde 91 faydalı misil başvurusu yapıldı.

Bölge İlleri Dağılımı

Yılın Familya – Ekim ayları bağlamında Erzurum’dan 91, Malatya’dan 60, Muş’tan 26, Van’dan 21, Bingöl’den 7, Erzincan’dan 12, Bitlis’ten 10, Elazığ’dan 27, Ağrı’dan 15, Tunceli’den 3, Iğdır’dan 12, Kars’tan 12, Hakkari’den 4, Ardahan’dan 1 referans kaydedildi.

Erzurum 11’inci Sırada

Erzurum yarayışlı mümasil üretimi düzeyinde Ülke sıralamasında 11’inci sırayı aldı. Hayır nüsha başvurularının genişlik yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Antalya, Erzurum, Manisa, Okumuş, Şanlıurfa, Malatya kendisine bildirildi. – ERZURUM

Share: