Yüksek Kenanoğlu’ndan Nazır Soylu’ya: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Taşınmazlara İlişkin Envanter, Vasıta ve Ayar Belirleme İşlemleri Sebep…

HDP İstanbul Mebus Ali Kananoğlu, Sayıştay’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne müteveccih teftiş raporuna yansıyan usulsüzlüklerle ilişik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Taşınmazlara ilgili envanter, vasıta ve değer tespit işlemleri bozukluk yapılmamıştır? Kullanım ömrü doğru veya ortadan kalkmış maddi sıfır varlıklar sebep hesaplarda takip edilmektedir? Alışveriş merkezi niteliğindeki yerlerde bulunan işletmelere sebep ilçe belediyesi marifetiyle pres ruhsatı verilmektedir? İşçilerin almanak ücretli izinleri illet kanuna makul kendisine kullandırılmamaktadır” diye niteleyerek sordu.

Büyük Kenanoğlu, Sayıştay’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik teftiş raporuna yansıyan usulsüzlükleri Sedir gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye istifham önergesi verdi. Soru önergesinde, kumandan mevzuat hükümleri çerçevesinde adına getirilmesi müstelzim görevlerde 17 skor yöntemsizlik tayin edildiğini tamlayan Kenanoğlu, 2020 Sayıştay Raporu’nda de tayin edilen dolgun muvasala hatlarının ihalesiz ve süresiz yerine kullandırılması usulsüzlüğünün çözüme kavuşturulmayarak devam ettirildiğini kaydetti.

Kenanoğlu, önergesinde söz konusu usulsüzlükleri şöyle sıraladı:

“BELEDİYENİN MÜLKİYETİNDE MEVCUT MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN DEĞERİNİN 5 MİLYON 968 BİN 784,14 TL OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR”

“Belediyenin mülkiyetinde bulunan maddi olmayan varlıkların değerinin 5 milyon 968 bin 784,14 TL olduğu, belediyenin finansal tablolar hesabında 19 milyon 876 bin 851,02 TL tutarında dirlik kayıtlı olduğu ve zımnında mali tablolar ile kâin topluluk olunan maddi olmayan varlıklar arasında 13 milyon 908 bin 66,88 TL’lik farkın bulunduğu, Balıkesir ilinde 82 sayı 2’nci ve 3’üncü derslik gayrisıhhi poz ruhsatı olan zeytinyağı imalathanesi bulunduğu, ancak büyükşehir belediyesi vasıtasıyla mevzuat hükümleri gereğince ruhsatlandırma işlemleri ve Mekân Kanunu kapsamında denetimlerin yapılmadığı, belediyede fariza alan kadrolu 286 işçinin toplam 34 bin 543 ahit eskimemiş ücretli almanak cevaz hakkı bulunduğu; 286 işçiden 123’ünün 100 ile 200 çevrim beyninde, 29’unun 200 ile 300 zaman arasında, 10’unun de 300 ile 400 dönem ortada kullanmadığı yıllık izinlerinin olduğu, belediyenin toplu erişim hizmetlerinin, Danıştay’ın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla süresi 49 yılı geçmemek için ayrıcalık aracılığıyla devredebileceği hükümleri gözetilmesi gerekirken arızi transfer izni ile verilen ve süresi dolan 2 bin 217 sayı ticari minibüs hattının imtiyazı aşan şekilde fiili namına süresiz ihalesiz kullandırıldığı, belediyenin mülkiyetinde bulunan 22 sayı taşınmazın ihale edilmeksizin ecrimisil karşılığında işgale süreklilik kazandırılarak kullandırıldığı görülmüştür. Değişik taraftan, 2020 Sayıştay Raporu’nda üstelik bahis edilen dolgun ulaşım hatlarının ihalesiz ve süresiz namına kullandırılması usulsüzlüğünün 2021 yılında birlikte yerine getirilmediği belirleme edilmiştir.”

Kenanoğlu, Nazır Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“TAŞINMAZLARA İLİŞKİN ENVANTER, KAYIT VE AYAR TESPİT İŞLEMLERİ SEBEP YAPILMAMIŞTIR”

“Taşınmazlara ilişik envanter, araç ve ayar belirleme işlemleri hastalık yapılmamıştır? Yararlanma ömrü tamamlanmış veya ortadan kalkmış maddesel olmayan mevcudat neden hesaplarda strateji edilmektedir? Zaman arıtma ve paylaştırma komisyonu kararına göre belediyeye devredilen taşıtların söylenegelmiş envanterine ve muhasebe kayıtlarına alınmasına müteveccih amal sebep yapılmamıştır? Parasal limitler dahilinde yapılan mal alımlarında bütçeye konulan ödeneğin yüzde 10’u amme eksiltme kurulunun akla yatkın görüşü alınmadan hastalık aşılmıştır? Akaryakıt istasyonları ve içerisinde mevcut işletmeler izinli dalavere tarafından sebep ruhsatlandırılmamıştır?

“ALIŞVERİŞ MERKEZİ NİTELİĞİNDEKİ YERLERDE KÂIN İŞLETMELERE SEBEP İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞLETME RUHSATI VERİLMEKTEDİR”

Aksata merkezi niteliğindeki yerlerde mevcut işletmelere hastalık kaymakamlık belediyesi eliyle işletme ruhsatı verilmektedir? İlçe belediyeleri ile yapılan protokollere istinaden masraf belgeleri sunulmadan illet ifa yapılmaktadır? nitelikli gayrisıhhi büyüklenme niteliğindeki zeytinyağı imalathanelerinin denetleme ve ruhsatlandırma çalışmaları hastalık yapılmamıştır? Deli Dolu müzik müsaade belgesi sıfır coşku işletmeleri sebep bulunmaktadır? Değişik kamu alım ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların bakım ve tamir giderleri sebep üstlenilmektedir?

“İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ NEDEN KANUNA UYGUN OLARAK KULLANDIRILMAMAKTADIR”

İşçilerin yıllık ücretli izinleri bozukluk kanuna akıllıca adına kullandırılmamaktadır? Mülk ve bakım alımlarına ilgilendiren maharet şartnamelere rekabeti önleyici hükümler hastalık konulmaktadır? Parasal limitlerin altında tevakkuf etmek için mal ve hizmet alımları neden kısımlara bölünmektedir? Toplu erişim hatları ile ilgili aplikasyon illet kavisli yapılmaktadır? Yapım işlerinde hep riskler sigortası kapsamında düzlük kayran risk kalemlerinde muafiyet oranı sebep faziletli belirlenmiştir? Yıpranmamış birim kıymet tespitinde geçer rayiçler üzere ticaret ve/veya endüstri odasından hastalık diploma alınmamıştır? Belediye taşınmazları sebep ecrimisil karşılığında kullandırılmaktadır?”

Share: