YÖK Başkanı Özvar, ÜNİDAP 6. Gün Toplantısı’nda konuştu

Yükseköğretim Yerleşmiş (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Lehçe üniversitelerimizden kendi kurumsal potansiyelinin farkında olan, bulunan imkanları realist benzeri şekilde değerlendiren ve tıpkısı zamanda vizyoner benzeri misyon ortaya koyan bire bir dalavere şekli bekliyoruz.” dedi.

Özvar, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda planlı Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 6. Aktarılma Toplantısı’nda, üniversitelerin bulundukları bölgenin kalkınmasına sundukları katkıyı önemsediklerini söyledi.

Yükseköğretim sistemindeki kurumsal çeşitliliği artırma yönündeki kararlılıklarının devam ettiğini dile getiren Özvar, bu garaz doğrultusunda muktezi siyasa adımlarını atmaktan çekinmediklerini ifade etti.

Bugün kurumsal çeşitliliği rahatlıkla konuşabilmesinin akıbet 20 yılda yükseköğretim sisteminde yaşanan genişlemenin saf bire bir ürünü olduğunu tamlayan Özvar, şöyle konuştu:

“Lüzum Yükseköğretim Sistemine muvasala, gerekse da muvasala eksikliği kaynaklı yaşanan bir nice muvazenesizlik birlikte bu genişleme sürecinde kendiliğinden hal yoluna girmiştir. Bu sürecin olumlu meyvelerinden biri namına, 2007 yılında kurulan 17 üniversiteden biri olan Bingöl Üniversitesinin, 15 sene üzere bodur benzeri sürede katetmiş olduğu küşayiş ve gelişmeyi bugün burada şahsen görme etmenin mutluluğu içerisinde olduğumu da dile demek isterim. Üniversitemizin bu kısa süre içerisinde kurmuş olduğu fakülteler, enstitüler, araştırı merkezleri ve diğer birimlerle altyapısını koskocaman ölçüde tamamladığını, 84’ü dolay lisans, 42’si lisans, 48’i erdemli lisans ve 16’sı doktora programı ile 15 bin öğrenciye familya sahipliği yaparak bölgesinin balaban tıpkısı terbiye ve çekicilik merkezi haline geldiğini görmekteyim.”

Tam illeri mülakat ettiğini ve kampüsleri nazik tıpkısı kıvançla izlediğini aktaran Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yükseköğretimi bilcümle yurt sathına yaygınlaştıran ve böylelikle muvasala sorununun çözülmesine dil olan geleceğe yönelik vizyonu ve destekleri zımnında muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sizlerin huzurunda aynı el daha teşekkürname demek isterim. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz ayrımlı kurumsallaşma düzeylerine sahiptirler. amma velakin birden hızlı hızlı hep çok kısık ayrımsız kurumsallaşma evresini tamamlamış durumdadır. Dolayısıyla hele 2006-2008 yılları arasındaki yükseköğretim kurumlarımızın yapı sürecinden çıkıp imdi kurumsallaşma ve tekemmül sürecinde olduklarını kıvançla gözlemliyorum.”

YÖK’ün anne rolünün, üniversitelerin görüş ve önerilerini alarak, bu kurumsallaşma ve tekemmül sürecini pekiştirmek olduğunu vurgulayan Özvar, tekemmül sürecinde tıpkı yükseköğretim kurumunun hedefleri açısından sunu eleştiri hususun kemiksiz benzeri misyona erbap olması olduğuna işaret etti.

YÖK ve üniversiteler arasındaki bağın ve iletişimin henüz bile güçlendirilmesi gerekliliğine inandığını anlatan Özvar, şunları kaydetti:

“Tığ, sizlerin tabiri caizse kişi kurumsal kaderinizi resmetmek konusunda bilgelik hepten ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda azimli adımlar atmanızı bekliyoruz ancak bunu yaparken hem millî kapasiteye ulama yapmaya, söz gelişi nitelikli âdem kaynağı eklemek, ilmî işaret yapmak kabil bitmeme etmeniz gerekmekte hem üstelik siktirici ayakları yere basan, değişik bölgelere ve yükseköğretim kurumlarına göre bağıntılı potansiyel avantajlarınızı merkeze düzlük tıpkı yaklaşımda bulunmanız gerekmektedir. Bölgesel kapasiteniz ile bölgedeki resmi ve hususi aktörlerle işbirliğini gerçekli geliştirmeniz vazgeçilmez görünmektedir. Özetle, bölgesel üniversitelerimizden, zat kurumsal potansiyelinin farkında olan, bulunan imkanları gerçekçi tıpkısı şekilde değerlendiren ve bire bir zamanda vizyoner aynı maksat ortaya koyan ayrımsız hile şekli bekliyoruz.”

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak üstelik toplantıda üniversitelerine ait sokum yaptı.

ÜNİDAP 6. Çağ Toplantısı’na Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Altını Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Balkı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Erzincan Binali Saika Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Van Yüzüncü Sene üniversitesi, Sivas Olgun ve Teknoloji Üniversitesinin rektörleri katıldı.

Share: