Uzmanlardan ihtar: Sıcak çekicilik dalgasına dikkat!

Yunak çarpmasının, erdemli sıcaklıklara uzun müddet maruz kalma yahut yüksek sıcaklıkta fiziki güç sonucu vücudun ölçüsüz ısınmasının illet olduğu ivedili tedavi mucip ayrımsız durum olduğunu anlatım fail Dahiliye Uzmanı Dr. Rıdvan Fevzi Değirmenciler, bu durumun, yer çokça yaz aylarında gövde ısısının 40 aşama konusunda yükselmesi ile görüldüğünü söyledi.

Değirmenciler, isıdam çarpmasının genişlik kalın yaşlılarda ve süreğen hastalığı olan kişilerde görüldüğünü belirterek tedavi edilmemesi halinde his, böbrek, beyin ve adale dokularında hasar yapabildiğini ve tedavinin daha uzun süre gecikmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

Terin zorlamasız buharlaşmasını karşılayıcı çok giyecekler asmak, cisim sıcaklığını düzenleme yeteneğini etkileyebilecek etanol somurmak, terleme yoluyla kaybedilen sıvıları yenilemek amacıyla yeterince akarsu içmemek kadar faktörlerin hamam çarpmasına temel taşı hazırlayabildiğini açıklanan Değirmenciler, riski arttıran durumları ve yunak çarpması belirtilerini şöyle sıraladı:

“Begayet sıcaklıkla başa balkon yeteneği, merkezi asap sisteminin gücüne bağlıdır. Çok güre yaşta merkezi sinir sistemi bütün olarak gelişmemiştir ve 65 gözyaşı üstü yetişkinlerde merkezi asap sistemi bozulmaya başlar, bu de kişiyi gövde sıcaklığındaki değişikliklere elan duygun yapar. Herhangi Bir iki yaş grubu birlikte alelumum cisim akarsu dengesini sağlamada engel yaşar ve bu bile riski artırır.

Sıcak havalarda askeri eğitim ve ayak topu ya bile etraflı aleniyet koşuları kabilinden sporlara süzülmek ve tarlada tafsilatlı müddet işlemek isıdam çarpmasına illet olabilecek davranışlar arasındadır. Amfetamin ve kokain kabil gayrikanuni uyarıcılar dahi kişiyi hamam çarpmasına alın elan savunmasız kuzuluk getirir. Duygu veya akciğer hastalığı gibi bazı süreğen hastalıklar, sıcak çarpması riskini artırabilir. Obez girmek, akışmaz kalkışmak ve daha ilk sıcak çarpması geçmişine iyesi olmak üstelik riski zait durumlardır” dedi.
 

İngiltere’bile gelgel sıcaklıları amacıyla yeni alarm

 

Kavurucu sıcaklar turizmi vurdu: Tur tekneleri karaya oturdu!

 

Isıdam havada elbette beslenmeliyiz?

 

Share: