Temmuzda yağışlar güzeşte yıla bakarak yüzdelik 55 azaldı!

Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Bilgisi Umumi Müdürlüğünün Orak Ayı 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar orak ayı kocaoğlan yağış ortalaması metrekareye 15,6 kilo namına hesaplandı.

Güzeşte yıl temmuzda metrekareye 19 kilo yağış düştü. Bu yıl benzeri dönemdeki yağış miktarı ise 8,5 kilo oldu.

Türkiye genelinde temmuz yağışları, ortalamanın ve sabık yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 46, güzeşte sene orak ayı ayına göre yüzdelik 55 azalış gözlendi.

Yağışlar birlik bölgelerde normallerine bakarak azalma gösterdi. Sunu çok tenakus yüzde 82 ile Şarki Küçük Asya Bölgesi’nde oldu.

Yağışlar, Ankara, Çankırı, Giresun, Balıkesir, Çanakkale çevreleri, Mersin Ağacı ve Antalya’nın doğusu ile İstanbul’un batı kesimlerinde normallerine bakarak yüzdelik 100’den aşkın artarken, Iye, Güneydoğu Rum ve Şarki Anadolu bölgelerinin balaban bölümünde, Akdeniz Bölgesi’nin şark ve garp, İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimlerinde ve Kırklareli, Tekirdağ, Karaman ve Sazak çevrelerinde yüzdelik 80’den aşkın azaldı.

İl genelinde yeryüzü fazla yağmur metrekareye 74,8 kilogramla Ordu’da, yer beş altı yağmur metrekareye 0,1 kilogram ile Hatay’da kaydedildi.

Yağışlı çevrim sayısı 1991-2020 ortalamasında 3,2 bölüm namına hesaplanırken, temmuzda Türkiye genelinde sayı farkı 3,1 çağ kendisine gerçekleşti.

Orak Ayı ayında Gün Doğusu Karadeniz kıran kesiminde 10 günün üstünde yağmur görülürken, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa’nın mağrip kesimleri ile Mardin, Elazığ, Şırnak, Batman, Gaziantep çevrelerinde ise hiç yağmur görülmedi.

BÖLGELERE BAKARAK TEMMUZ AYI YAĞIŞLARI

Marmara Bölgesi’nde temmuz yağışı metrekareye 16,9 kilo kendisine hesaplandı. Teferruatlı yıllar ortalaması 22,5 kilogram, sabık sene temmuz kocaoğlan yağışı 20,6 kilo olan bölgede yağışlar, normaline bakarak yüzde 25, 2021 Orak Ayı kocaoğlan yağışına bakarak yüzde 18 azaldı.

Ege Bölgesi’nde ise temmuz ayı yağışı metrekareye 4,3 kilo gerçekleşti. Ince yıllar ortalaması 10,7 kilogram ve geçen yılın orak ayı yağışı 7,7 kilogram olan bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzdelik 60, 2021 Orak Ayı yağışlarına bakarak yüzdelik 44 azalma gözlendi.

Orak Ayı kocaoğlan yağışı metrekareye 2,3 kilogram, detaylı yıllar ortalaması 8,2 kilogram ve güzeşte yılın orak ayı kocaoğlan yağışı 5,8 kilo namına hesaplanan Akdeniz Bölgesi’nde ise yağışlar normaline bakarak yüzde 72, sabık yılın yağışlarına göre yüzdelik 60 azaldı.

İç Anadolu Bölgesi’nde orak ayı yağışı ise metrekareye 7,6 kilo namına kaydedildi. Etraflı yıllar ortalaması 10,2 kilo ve 2021 yılı Temmuz kocaoğlan yağışı bölgede 7,5 kilogram oldu. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 26 tenakus meydana geldi.

Temmuzda Karadeniz Bölgesi’nde ise metrekareye 25,4 kilogram yağış düştü. Bölgede ayrıntılı yıllar ortalaması 35,5 kilo ve 2021 Orak Ayı yağışı 61,8 kilogram oldu. Yağışlarda normaline bakarak yüzdelik 29, 2021 Temmuz yağışlarına bakarak yüzde 59 eksilme gerçekleşti.

Gün Doğusu Anadolu Bölgesi’nde üstelik orak ayı yağışı 2,8 kilo, mufassal yıllar ortalaması 15,4 kilogram ve geçen sene orak ayı yağışı 17,1 kilo kendisine hesaplandı. Yağışlar normaline göre yüzde 82, güzeşte yılın temmuz ayına bakarak yüzde 84 azaldı.

Güneydoğu Rum Bölgesi’nde orak ayı ayı yağışı metrekareye 0,5 kilo olarak gerçekleşti. Yağışların mufassal yıllar ortalaması metrekareye 1,5 kilogram ve 2021 Temmuz yağışı 2,3 kilo yerine kayıtlara geçti. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 67, 2021 Temmuz yağışlarına bakarak yüzde 78 azalma kaydedildi.

Hava Bilgisi: Yetersiz genelinde 5 periyot bora bekleniyor!

 

Tekirdağ’da bora yağış hayatı olumsuz etkiledi

 

Share: