TBMM Başkanlığı Soru Önergesini İade Etti, Bayraktutan Tepki Gösterdi: “İsmail Kahraman’ın Sözlerinden Erinçsiz Olmayanlar Konunun TBMM Gündemine…

TBMM Başkanlığı, CHP Artvin Mebus Kasıt Bayraktutan’ın eski TBMM Başkanı İsmail Yiğit’ın “Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz” sözleriyle ilgilendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini TBMM İçtüzüğü’ne mugayir olduğu gerekçesiyle iade etti. Bayraktutan, “İsmail Kahraman’ın sözlerinden erinçsiz olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından erinçsiz olmuşlardır” diye tepki gösterdi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Yiğit, katıldığı aynı monitör programında; “Şehirlerin halas yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart’ta Rize vareste, ki diyor? Bulunmayan Erzurum şu Mart’ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. Dünya selim bitti, müstevliler alacaklarının beş altı ikmal mislini aldı ve anca gittiler, çekildiler. Mermi sıkmadık ki” demişti.

CHP Artvin Saylav Misyon Bayraktutan da Alp’ın sözleriyle ait TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle istifham önergesi vermişti. Bayraktutan, Şentop’a şu soruları yöneltmişti:

“Kâin TBMM Başkanı adına Cumhuriyetimizin temellerine, ortak değerlerimize, ülkemizin halas mücadelesine vasıta uzatan bozuk mevkidaşınızın sözleri için önceki tepkiyi göstermeniz gerekirken ne esbabımucibe ile sessiz kaldınız? Türk Milleti’nin, ordusu ile alay malay Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün önderliğinde yazdığı alplık destanı Halas Savaşı’nı, Milli Mücadele’yi küçümseyen TBMM sakat Başkanı İsmail Kahraman’ın Divan Başkanlığı rütbesi hangi antlaşma sökülecektir?

Küçük Asya halkının bağımsızlığa ve hürriyete bağlılığının göstergesi şehirlerimizin halas günlerine, zaferle sonuçlanan Kurtuluş Mücadelemize açar uzatan Alp’ın başta TBMM bağlantılı kurumlar kalkışmak üzere tamlık amme kurumlarına ve sosyal tesislerine girişinin yasaklanması namına zaruri düzenlemeler ne zaman yapılacaktır? Benzeri takvim açıklar mısınız?”

TBMM BAŞKANLIĞI İADE ETTİ: KİŞİSEL GÖRÜŞE KAYRAN VERİLMİŞ VE İSTİŞARE SAĞLAMAKTAN İBARET KONULAR…

TBMM Başkanlığı, Bayraktutan’ın önergesini TBMM İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iadeli etti. İade gerekçesi ise şöyle açıklandı:

“TBMM İçtüzüğü’nün ‘mukayyet istifham’ antetli 96’ıncı maddesinde ‘mukayyet istifham,… kişisel fikir encam sürülmeksizin;… tıpkı takrir ile yazılı adına cevaplanmak için milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı kendisine istifham sormalarından ibarettir’ kuralına kayran mevdu olup; bu özellik mucibince yazılı soru önergesi metninde önerge sahibi milletvekillerinin şahsi görüşlerine düzlük verilmemesi gerekmektedir. TBMM İçtüzüğü’nün ‘Sorulamayacak konular’ antetli 97’inci maddesi ‘Aşağıdaki sorular Başkanlıkça akseptans edilmez: …b) Yegâne amacı enformasyon sağlamaktan ibaret konular’ hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılmış istifham önergelerinde sadece mahsus tıpkı laf için istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça akseptans edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede ilgide kayıtlı önergeniz incelenmiş ve önergenizin TBMM İçtüzüğü’nün yukarıda dökme 96 ve 97’nci maddeleri hükümlerine muhalefet taşıdığı değerlendirilmiştir.”

“İSMAİL KAHRAMAN’IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLMAYANLAR KONUNUN TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR”

Bayraktutan, önergesinin iade edilmesiyle ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyetimizin temellerine, kuma değerlerimize, ülkemizin kurtuluş mücadelesine çevirgeç ertelemek azade; karşı soru etüt etmek haram. Meclis Başkanlığı’nca sebep sessiz kaldığını araştırmak, zaruri işlemlerin hangi devir başlatılacağını kaşımak hangi zamandan beri ferdî düşün çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu soruların ‘Tek amacı müşavere sağlamaktan ibaret konular’ hükmüyle ilişkin olmadığı açıktır. İsmail Kahraman’ın sözlerinden erinçsiz olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından tasalı olmuş

Share: