RTÜK’ün “12. Gelecekte İletişim Çalıştayı” Sivas’ta sona erdi

Radyo ve Televizyon Peş Kurulu (RTÜK) tarafından planlı “12. Gelecekte İletişim Çalıştayı”nın üçüncü etabı Sivas’ta gerçekleştirildi.

Vali Yılmayan Parıltı, Cumhuriyet Altını Üniversitesi Firez Merkezi’nde planlı çalıştayda, rastgele milletin ayrımsız istiklal mücadelesi, ayrımsız istiklal savaşı olduğunu söyledi.

Milletlerin kendi tarihlerini yazarken, o mücadeleyi mihenk taşı noktası yaptığını ve zat kimliklerini onun etrafında mensur ettiğini belirten Parıltı, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin doğuşunun ve Türk milletinin bu topraklardaki varlığının devamının mihenk taşı noktası birlikte nasıl Kurtuluş Savaşı’mızdır. Halas Savaşı’mız, bundan bire bir yüzyıl ilk Samsun, Amasya, Sivas hattında filizlenmiştir.” dedi.

Şimşek, “Kurtuluş Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Iletişim Araçları” başlıklı çalıştayın, bu üç şehirde düzenlenmesinin serencam derece manidar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bundan 100 yıl ilk istiklalimiz amacıyla savaşırken yer oylumlu iletişim araçları araçları telgraf ve gazeteydi. Aceleci ve tehlikesiz muhaberenin sağlanması, millette istiklal heyecanının bilcümle ruhlu tutulması ve uluslararası kamuoyunda haklılığımızın gösterilmesi üzere bu iletişim araçları araçlarına iyesi olmak çok önemliydi. Halas Savaşı’mızın kumandanı Mustafa Eksiksizlik Paşa’nın Sivas’ta İrade-i Milliye, Ankara’birlikte Hakimiyet-i Milliye gazetelerini ve Rum Ajansını kurması bu sebepledir. Antrparantez tel hatlarının denetimi yer ilkin ele münfail ve lif çekişme süresince aktif tıpkısı şekilde kullanılmıştır. O günlerden tıpkısı yüzyıl sonra medya araçları tamamen değişti. Radyo ve televizyondan sonra internet ve sosyal medya genişlik eskimemiş medya araçları kendisine ortaya daha çok. İletişimdeki bu esas döndüren evolüsyon, insan ilişkilerini ve içtimai ilişkileri dahi etkiledi. Bundan Sonra sürekli ayrımsız hikmet ve malumat sağanağı altında, neyin mahiyet neyin tıraşçı olduğunu anlayamıyoruz. Bu nedenle kurumsal medyanın ve içtimai medyanın doğru içerikleri, gerçeği ileten bilgileri bugünümüz ve geleceğimiz açısından haddinden fazla önemlidir. Milli değerlerimizin yıpranmamış nesillere benimsetilmesi, onların yozlaştırıcı etkilerden korunması üzere bakir medya araçlarının doğru kullanılması ve denetlenmesi katiyetle elzemdir.”

Çalıştayın son kademe yarayışlı olacağını ve iyicene sonuçlar ortaya çıkacağını dile getiren Balkır, burada ele alınan konularla ilişik ilmî buluşmaların bile artarak bitmeme edeceğini anlatım etti.

Belediye Başkanı Hilmi Âlim ise Sivas’ın cumhuriyetin kuruluşuna sülale sahipliği yapmış, cumhuriyetin temellerinin atıldığı tıpkısı şehir olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılına akilane giderken Samsun, Amasya ve Sivas’ta evire çevire bir çalıştay düzenlendiğini tamlayan Bilim Adamı, “Sivas cumhuriyetin kuruluşunda koca bir fariza üstlenmiştir. Adeta 108 dönüş cumhuriyetin geçmiş başkenti olarak İstiklal Savaşı’na başkentlik yapıyor.” dedi.

Kongrede alınan kararların mecmu ülkeye akilane tıpkısı şekilde aktarılması için Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün talimatıyla İrade-i Milliye Gazetesi’nin Sivas’ta basıldığını anımsatan Âlim, şehremaneti namına gazetenin tıpkısı basımını yaptıklarını, ilgilendiren olanlara armağan ettiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bilen Talih bile RTÜK eliyle yapılan çalıştaya ocak sahipliği yapmaktan bahtiyar olduklarını söyledi.

Baht, alelhusus iletişim fakültesi açısından akıbet evre yüce tıpkısı çalıştay olduğunu vurgulayarak, sunturlu neticeler alınacağını aktardı.

“Samsun ve Amasya’dahi çokça güzelce, artağan çalıştaylar yaptık”

RTÜK Başkanvekili Orhan Karadaş ise çalıştayın üçüncü ayağını Sivas’ta yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurtuluştan kuruluşa giden yolda Sivas’ta bulunmaktan ufuk nazik memnuniyet duyduklarını belirten Karadaş, “Bu sebeple 12. çalıştayımızın anne temasını “kurtuluştan, kuruluşa” namına belirledik.” dedi.

Bu toprakların yurt yapılmasında emeği güzeşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta koyulmak için hep kahramanları ve şehitleri kaçınmak ve minnetle bigâne ettiğini dile getiren Karadaş, şunları kaydetti:

“Gelecekte İletişim Çalıştayı’mızın amacı, ülkemizde yükseköğretim gören, Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin Türk Cumhuriyetleri, Türk akraba toplulukları menşeili öğrencilerin, istek coğrafyamız olan ülkelerden gelen öğrencilerin ülkemizi henüz gani tanımaları ve iyi duygularla ülkelerine dönmeleridir. Bu kardeşlerimizin henüz sonraları ülkelerinde fariza yapacakları alım ve kuruluşlarda Türkiye ile temaslarını sürdürmeleri, bağlarını bitmeme ettirmeleri sunma nazik arzumuz ve beklentimizdir. Samsun ve Amasya’dahi çok adamakıllı, bereketli çalıştaylar yaptık.”

Açım konuşmalarının arkası sıra uluslararası öğrenciler tarafından türlü konularda sunumlar yapıldı.

Share: