PROF. DR. ALAEDDİNOĞLU VAN GÖLÜ HAVZASINDAKİ KURAKLIK İLE EKOSİSTEMLERİ DAHI KAYBEDİYORUZ

VAN Gölü’ndeki gözle görülür çekilmenin ardından Türkiye’deki 453 kuş türünün yarısını barındıran havzadaki Erçek Gölü da metrelerce çekildi. Van Yüzüncü Sene Üniversitesi (YYÜ) Gökçe Yazın Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyen Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Orada haddinden fazla heybetli dirim bilimsel dirim var. Başta flamingolar olmak için bir nice kuş türünün tenasül noktası, yaşam alanı. Ayrıntılı vadede hoppadak gölü kaybetmiyoruz. O gölün çevresinde ortaya çıkan o hayat alanlarını, ekosistemleri üstelik kaybediyoruz dedi.

Dünyanın bildirme büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise arz şişman gölü olma özelliği haiz Van Gölü’nde gözle görülür incizap devam ederken, ‘kuş cenneti’ diye niteleyerek rapor edilen Erçek Gölü’nde üstelik tıpkı sevgili yaşanıyor. Türkiye’deki 453 kuş türünün yarısını barındıran ve benzeri zamanda boydak evcil türlerin değil, flamingolar kabilinden göçmen kuşların da yüce konaklama ve tenasül alanlarından birine sülale sahipliği işleyen 95 kilometrekarelik Ercek Gölü’nün birçok bataklık ve sulak alanının bu yıl tamamen kuruduğu gözleniyor.

Van YYÜ Gökçe Yazın Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyen Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü’nün doğusunda küsurat alanların iklim değişikliği sürecinden damarlı etkilenen sahalar olduğunu söyledi. Çekicilik sıcaklıklarının fazla, yağışın elan az düştüğünü, yağış şeklinin ve mevsimler zarfında düştüğü aylar ile yağmur miktarının bile değiştiğine dikkat calip Alaeddinoğlu, buharlaşmanın üstelik aceleci arttığına ilgi çekerek, şunları kaydetti

Bağımlı bilcümle bunlar da havzadaki irili ufaklı birçok gölün geleceğine ilişkin maalesef damarlı senaryoların ortaya çıkmasına hastalık oluyor. İşte bunlardan tıpkısı tanesi andıran gelecekte yani geçen yıl ağız ağıza kuruyan fakat 2022 şita aylarında sakıt yağışla oranla çok birkaç bir akarsu yüzeyde birikmesine karşı bahar aylarıyla gelişigüzel yani sıcaklıkların artışıyla alay malay gine kuruyan Akgöl gibi göller kim bunlar daha çok hayatımızdan sâdır göller adına akseptans edebiliriz. Yani bu göllerin balaban bir kısmı esasen et kafalı gelmeyecek. Rastgele sene yağışlarla gelişigüzel muhtemelen ölçüde belki kısmi aynı akarsu birikintisi gerçekleşecek. Amma tafsilatlı dönemde bu göller imdi özelliklerini kaybetti diyebiliriz.

Kuraklığın, Erçek Gölü kabil şişman göllerde aheste alansal kayba sebep olduğunu tamlayan Alaeddinoğlu, Bağımlı Erçek Gölü kabilinden göller temelde kaybettikleri akarsu ya dahi kaybettikleri düzlük hoppadak görsel açıdan bire bir sorun yaratmıyor. Ayrımsız zamanda oradaki ekosistem açısından da aynı ülkü yaratıyor zira Erçek Gölü çevresi sulak alanlarla çevrilmiş. Yani orada çokça vahim tıpkı habitat, çok yüce aynı biyolojik dirim ve kuş türleri var. Özellikle flamingo tutmak üzere bir nice kuş türünün tenasül noktası, hayat alanı yani bunlar da yok oluyor zımnında teferruatlı vadeli sadece gölü kaybetmiyoruz. Gölü kaybediyoruz amma o gölün çevresinde ortaya çıkan o yaşam alanları, o ekosistemleri üstelik kaybediyoruz diye niteleyerek konuştu.

Özellikle Erçek Gölü gelmek üzere Van Gölü’nün kayran kaybettiğini anlatan Alaeddinoğlu, Ama Erçek Gölü’nün kayran kaybetmesinin şöyle tıpkı sorunu henüz ortaya çıkabilir. Erçek Gölü kaybolursa Erçek Gölü’nün beslediği ve belki üstelik zaman o su kaynaklarının Van Gölü’nün birçok kıyı noktasında, o konutların ihtiyaç duyduğu su kaynaklarının bile azalması anlamı birlikte geliyor. Zımnında bilcümle kısır döngü oradaki kırat düşmesine sadık yerine değişken. Yani insanların gerekseme duyduğu içmece ve kullanma suyu ortadan kalkabilir. Bağımlı kim bu çokça dokunaklı aynı senaryo dedi.

Erçek Gölü kıyısındaki Karagündüz Mahallesi’nde hayat dolu Mehmet Yüksek Polater ise bu sene bulundukları bölgede çok çok yağışsızlık olduğu için ekincilik ve hayvancılık üstüne yavaş teessürat yaşadıklarını söyleyerek, Akarsularımızda çokça balaban yetersizlikler var. Ekinlerimiz begayet kuraklıktan çevre kurudu. Gölün çekilmesinden filhakika kuraklığın boyutu anlaşılıyor. Burası flamingoların konaklama merkezi, göçmen kuşlarının yol uğrağı yeri ancak onlar birlikte zorlanıyor. Geçmiş yıllara nazaran sayılarının azaldığını görüyoruz diye konuştu.Share: