Neşet Ertaş, Ölümünün 10. Yılında Memleketi Kırşehir’de Düzenlenecek Programla Anılacak

‘Bozkırın Tezenesi’, iri saz şairi Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında memleketi Kırşehir’de düzenlenecek ve 3 dönme sürecek programla anılacak.

25 Ilkgüz 2012 tarihinde hayatına gözlerini yuman iri halk ozanı Neşet Ertaş’ı tesmiye etmek üzere 23-24-25 Eylül 2022 tarihlerinde üç çevrim sürecek ayrımsız izlence hazırladıklarını tamlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

“23-24-25 Ilkgüz 2022 tarihlerinde hazırlanan; UNESCO Çalgı Aleti Şehirleriyle alay malay ortak programlar ve ülkemizdeki farklı yaratıcı alanlardaki UNESCO Şehirleriyle gelişigüzel planlamaların yapılacağı ve bu vesileyle da ayrımsız arada bulunacağımız ‘UNESCO Arsıulusal Neşet Ertaş 10. Sene Anma Programı’ hazırlıklarımız tamamlandı.

25 Ilkgüz 2012 tarihinde aramızdan ayrılan Bozkırın Tezenesi iri ozanımız Neşet Ertaş, alçak gönüllü yaşam biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan fideist ve umuduyla; misilsiz sesi ve yorumuyla Küçük Asya Abdal geleneğinin öncüsü ve Bozlak kültürümüzün genişlik nazik temsilcisi olmuştur.

Başta Neşet Ertaş oluşmak için, Küçük Asya Abdal geleneğinin bilcümle temsilcileri yardımıyla Bozlağın anavatanı olan Kırşehir, çalgı alanında UNESCO’nun Doğurucu Şehirler Ağı’na giren ilk ve bir tane şehir olmuştur. Bu bile hepimiz üzere çok büyük tıpkı alım kaynağıdır.

Bu geleneğin yaşatılması, adalet ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması üzere planladığımız yüce çalışmalara, Acun Saz Şehri olan Kırşehir’dahi bundan sonra üstelik vuzuh vermeden devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Kırşehir Belediyesi adına hazırladığımız UNESCO Arsıulusal Neşet Ertaş 10. Sene Anma Programı’nın, UNESCO Şehirlerinin üyelerini da elan aşkın birbirine yaklaştırmasına şalter olacağını düşünüyoruz.

Bilindiği üzere Bozkırın Tezenesi Şişman Ozanımız Neşet Ertaş, 2012 yılındaki vefatından ilk, 2009 yılında UNESCO yoluyla ‘Yaşayan âdem hazinesi’ unvanını almıştı. Neşet Ertaş çabucak ırlamak söyleyen biri değil, bire bir zamanda kendine ilişik yapısı olan eşsiz ve özgün bir ulama ter ustasıdır; bu nedenle birlikte Bozkırın Tezenesi unvanıyla anılmaktadır.

Sesiyle, yorumuyla, sazıyla ve gönül felsefesiyle cihanşümul değerlere taşınmış olan Büyük Ozanımız Neşet Ertaş’ın ahiret yolculuğu yıl dönümünün ’25 Eylül’ olması nedeniyle bu sene 10’uncusunu düzenlediğimiz Yâd programının adını birlikte UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Sene Ihtifal Programı olarak belirledik.

23-24-25 Eylül tarihlerinde, üç dönme komple komple sürecek olan programlara tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

Share: