Muğla SGK Müdürlüğünden ‘Kayıt dışı istihdam ile mücadele’ açıklaması

Muğla SGK İl Müdürü Ahmet Ekecan, Sosyal Düzenlilik Kurumu kendisine kılavuzluk anlayışını temel alan ayrımsız yöntem ile mukayyet istihdamı isteklendirme etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ekecan yaptığı açıklamada, “2022 yılı bilgilendirme ve kılavuzluk faaliyetleri ile araç dışı istihdamla savaş çerçevesinde Içtimai Asayiş Kurumu adına, kösemenlik anlayışını asıl kayran tıpkısı yöntem ile kayıtlı istihdamı motivasyon etmeye çalışmaktayız. Hazne ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ‘2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ doğrultusunda, kurumumuzca, pusat dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle elan faal bir şekilde mücadele edilmektedir. Bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimler yaygınlaştırılarak sürdürülmektedir. Kurumumuz, temel yerine işverenleri toplumsal güvenlik mevzuatı ile ilişik yükümlülükleri üzerine bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları sunu organ indirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede muhtelif dönemlerde belirlenen işyerleri, sendikalar, ilişik ayrıksı STK’lar, basın-eser kuruluşları kösemenlik üzere müzakere edilmekte veya bu gruplar marifetiyle kamuoyuna yönelik değişik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerde işverenlere veya çalışanlara içtimai güveliğin önemi, anahtar dışı istihdamın damarı bozuk sonuçları, toplumsal asayiş hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri, yapılandırma kabil konulara ilgilendiren bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır” dedi. – MUĞLA

Share: