Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Köymen: “Yolculuk Tutukluları, Oradan Mücadeleye Katkı Sunabilecek Ne Varsa Onu Yapmaya Çalışıyorlar”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde Yolculuk tutuklamalarına karşı bitmeme fail Doğruluk Nöbeti’nin 147’nci haset ve 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Site Plancıları Tesanüt Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Gezi Davası tutukluları ile görüştüğünü tamlayan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Bölüm Başkanı Ilham Köymen, “Seçme rüşvetlerinin, şehir arazilerinin pazarlandığı ayrımsız ortamda oradan mücadeleye ulama sunabilecek hangi varsa, onları yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Yolculuk tutuklamalarına cebin TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde başlatılan Türe Nöbeti devam ediyor. Nöbetin 147’nci gününde, ‘Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları El Birliği Günü’ kapsamında matbuat açıklaması yapıldı. Açıklamaya Malatya Mekân Platformu Başkanı Hatice Eroğlu Akdoğan, Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Sarih ve bozuk CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Kıymet Gökmen Ders bile katıldı.

“Yolculuk’ye emeğimize ve mesleğimize erbap çıkıyoruz” dövizlerinin taşındığı açıklamada, “Suratsız masraf Yolculuk kalır”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Hukuksuz esaret sona erecek” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, şunları söyledi:

“TEK EŞ REJİMİ ALTINDA HAKLARIMIZ GİDEREK BUDANMAKTADIR

“İçinde bulunduğumuz kazançlı kriz, bilcümle halkımızın olduğu kabilinden emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve kent plancılarının dahi hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, getirim hırsının fen ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının uğrunda tutulması zımnında mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış bir tane eş rejimi altında emeğimiz değersizleştirilirken, can haklarımız da her an budanmaktadır. Lazım kamuda ister özel sektörde herhangi bir soy mühendislik, mimari ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini tay tay arabası cemi meslektaşlarımız anbean henüz ağırlık koşullarda çalışmaktadır.

‘Parti Devleti’ anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında müteharrik meslektaşlarımız politik tartı ve sürgün tehdidi altında, bağan ücret, ekip sorunu, nefer haklarının ihlal edilmesi, düşük munzam göstergeler üzere birçok sevgili ile beniz yüzedir.”

“DAHA AŞKIN ÇABALAMA DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Ilham Köymen, Gezi Davası tutuklularıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hem Cilalı (Yapıcı) bacı, Çiğdem (Mater) ve Mine (Özerden) ile ülfet şansımız oluyor. Hem da Tayfun (Kahraman), Duygusal (Atalay) ve Kağan (Altınay) ile. Hepsinin moralleri son evre durumunda, sonuç paye aktif ve üretkenler. Öncelikle Adalet Nöbeti’hangi bilcümle katılan dostları selamlıyorlar. Aguş dolusu sevgilerini gönderdiler. Onları tutmak isterim sizlerle. Hiç bıkmış değiller bizi daha çok motive ediyorlar onu söyleyebilirim. Özellikle böylesi tıpkısı dönemde, seçimlerin bu büyüklüğünde yaklaştığı benzeri atmosferde, seçme rüşvetlerinin, kent arazilerinin pazarlandığı tıpkısı ortamda oradan mücadeleye yardım sunabilecek hangi varsa, onları yapmaya çalışıyorlar. Nedeniyle biz dışarıdakilerin görevi elan üstelik büyük. Olanaklarımız elan çok, daha fazla çabalama sürmek durumundayız. Bunu tekrar uyarmak istiyorum.”

“GEZİ’YE SAHİP ÇIKMAK, ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Malatya Mekân Platformu yerine Başkan Hatice Eroğlu Akdoğan, şöyle konuştu:

“Yıllardır bizim bölgemizde, doğuda Malatya, Erzincan, Sivas yöresinde yabanıl madencilik hareketi; topraklarımızı, suyumuzu kirletiyor ve tığ biliyoruz Türkiye’nin temas tarafında Anadolu’nun seçkin tarafında yapılan bilcümle direnişlere Seyahat, sabah yeli kaynağı olmuştur. Yolculuk’ye erbap çıkmak onurumuza eş çıkmaktır.”

“DOĞAMIZI, TOPRAĞIMIZI KORUMAK UĞRUNA BEDELLER ÖDETİLİYOR”

Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ise şunları söyledi:

“Çekmeköy’den tutun Malatya’ya büyüklüğünde kip haddinden fazla yerde, seçkin yerde yol var ve bu nöbetler illet tutuluyor? Doğamızı, gölümüzü, nehrimizi, toprağımızı, ağacımızı müzaheret etmek üzere. Bunun için bedeller ödetiliyor. Gâh insanlara saldırılıyor. Bazı insanlar hapse tıkılıyor. İşte Gezi nöbetinin tıpkısı amacı bile bu; Yolculuk nedeniyle içeride tutulan arkadaşlarımız azade bırakılıncaya kadar bu duyarlılığı ayakta tutmaktır.”

“TARİH, TMMOB’UN DİRENİŞİNİ YAZACAKTIR”

Bozuk CHP İstanbul Saylav Ölçü Gökmen Ibret’ün açıklaması şöyle:

“Ruz TMMOB’a yapılan saldırıları ve TMMOB’un direnişini yazacaktır diye düşünüyorum. Hele akıbet 22 yıldır yapılan zulmü, herhalde dünyada eksantrik bir örgüte yapılmamıştır diye düşünüyorum.”Share: