Mahkeme kararını verdi, Ebleh Gölü kurtuldu

Mahkeme kararını verdi, Kaz Gölü kurtuldu

Sivas’ta bir nice endemik doğruluk aile sahipliği yapan Denyo gölü, mahkemenin verdiği kararla eroin tehdidinden kurtuldu

SİVAS – Sivas’ta bir nice endemik hak karı sahipliği özne Kaz gölü, mahkemenin verdiği kararla beyaz zehir tehdidinden kurtuldu.

Sivas’ın Zara ilçesi doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Şaşkın Gölü 2019 yılı böylece Tarım ve Orman Bakanlığı Tabiat Siper ve Milli Parklar Umumi Müdürlüğü marifetiyle “Mahalli Öneme Haiz Sulak Kayran” ilan edilmişti. Bire Bir zamanda 1. Basamak Natürel SİT alanı içerisinde düz düzlük göl geçtiğimiz yıllarda yakın aynı noktasında böbürlenmek istenen Manganez ocağı, mıntıka sakinlerinin ve çevreye duygun vatandaşların tepkisine neden olmuştu. maden ocağı için verilen “ÇED mukteza değildir” raporu üzerine eroin firması faaliyete teslim etmek amacıyla hazırlık yaparken, Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kavasbaşı, Ütük ve Eymir köyleri muhtarlıkları, eroin faaliyetleri ile bölgedeki endemik türlerin namevcut olacağı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine yürütmeyi tevkif davası açtı. Bölge İdare Mahkemesi geçtiğimiz aylarda tedbiren yürütmeyi durdurmuştu.

Hırt gölünde murafaa karını verdi

Sivas İdare Mahkemesinde bitmeme eden davada karara varıldı. Zara Kavasbaşı, Ütük ve Eymin köylerinin davacı, Sivas Valiliğinin ise müddeialeyh olduğu mahkemenin karar duruşmasında bilirkişiler dinlendi. Eksper değerlendirmelerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2021 tarihli dümen planına göre alanda; 218 bitki türü, 163 kuş türü, 4 adet memeli, 2 adet koşa yaşamlı, 5 adet sürüngen ve 20 nüsha endemik asıl bulunduğuna özen çekildi. Ayrıca bitkisel toprağın çıkartılarak materyal çıkartılması halinde zaten haddinden fazla uzun aynı grado olan verimli sıçandişi toprağına kötülük verileceği, üzerindeki nebat türleri ve yerey üzerinde hararetli canlılara zarar vereceği rapor edildi.

Duruşma yürütmeyi durdurdu, Divane gölü kurtuldu

Murafaa heyeti; “ÇED Lazım değildir” raporu hazırlanırken, Tahtası Eksik Gölü sulak alanının beslek bölge sınırlarının akla yatkın ölçekli bir harita üstünde çizilip gösterilmediği, vadi şeş akarsu kaynaklarının etkileşimiyle ait seçkin hangi tıpkı vukuf bulunmadığı, maden sahasında var olan endemik türler hakkında ehliyetli ve metin bilgilerde içermeyen bire bir kısmı, ulusal önemi taşıyan sulak düz vasfında olan Saftirik Gölünün dulda bölgesi sınırları içerisinde kaldığı, madencilik faaliyetlerinin ebleh gölünün akarsu seviyesine yer bilimsel yönden yapacağı muhtemel etkiler gerekçeleri ile “ÇED gerekli değildir” raporunun hukuka uygun bulunmadığına karar verdi. Açıklayan bu kararla Şaşkın Gölü çevresindeki maden faaliyeti yöntemince durdurulmuş oldu. Ancak duruşma müddeialeyh Sivas Valiliğine Danıştay’a temyiz yolunu yalınlık tuttu.

Nesli tükenmekte olan türlere karı sahipliği yapıyor

Koyun Bakışlı Gölü cemaat olduğu çalışkan popülasyonu, barındırdığı endemik bitki türleri ve familya sahipliği yaptığı nesli tükenmekte olan kuş türleri ile özen çekiyor. Göl, dünyada sonuç mütezayit 40 turna ailesinden 3’üne ve nesli tükenmekte olduğu memul pespaye parafin akbabalara aile sahipliği yapıyor. Göl sahasında antrparantez; 218 bitki türü, 163 kuş türü, 4 adet memeli, 2 adet koşa yaşamlı, 5 adet sürüngen ve 20 sayı endemik çeşit hayat sürüyor.

Share: