Kars’ta İl İstihdam Yerleşmiş toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Bilimi Kurulu Kıytırık Toplantısı yapıldı.

Kars İl İstihdam ve Mesleksel Eğitim Oturmuş’nun 3. Çarpık Çurpuk Toplantısı Kars Faaliyet ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali/Kars Belediye Başbuğ Vekili Türker Kimsesiz Reislik etti.

İl İstihdam ve Mesleksel Eğitim Oturmuş soylu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda aynı topluluk kararlar alındı.

Toplantıda Kars Iş ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Terbiye Yerleşmiş organı Teftiş kurulunca hazırlanan 2022 Haziran ayına ilgilendiren Aktif İş Gücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilgili denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası göre İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı. Özürlü ve Bozuk Mahkûm Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Dünyalık Cezalarını Kullanmaya Izinli Komisyona Dayalı Tamim çerçevesinde Mânialı Yardım Desteği projelerine 2 proje, Bozuk Mahkûm Öz İşini Kurmasına müteveccih 4 proje, toplamda 6 proje İl Müdürlüğü’nde sunuldu. İlgili genelgenin 2 inci maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının c bendi gereği bahis konusu projelerin İl İstihdam Mesleksel Eğitim Bilimi Müesses’nca görüşüldü.

Özürlü Mevhibe desteğine başvuran 2 projenin tamamının uygun olduğu, Çarkıt Hükümlülere Müteveccih Öz İşini Ihdas Projelerinden de 4 projeden 2’si projenin ‘akıllıca’ 2 projenin birlikte ‘akıllıca olmadığı’ İl İstihdam Mesleki Terbiye Kurulu’nca değerlendirildi.

Uygun tanıdık projelerin Sakat ve Çarkıt Mahkûm Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Servet Cezalarını Kullanmaya Izinli Komisyonuna buyurmak için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Faal İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine değişmeyen verildi.

Mesleksel Bilgelik, Delalet ve Müşavirlik (MBRD) çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilgili Mesleki Vukuf, Kılavuzluk ve Müşavirlik Hizmetler İş Birliği Protokolü yan ve yürütücü kurum yapılış temsilcilerinden oluşan ve Sekreteryası Kars Düzentileme ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Alt Mücahede Grubunun kurulmasına karar verildi.

Ayrıca Kars Haydar Aliyev Mesleksel ve Maharet Anadolu Lisesinde Araç İçecek Hizmetleri alanın açılması İl İstihdam ve Mesleksel Yetişek Kurulunca uygun görülerek İl Milli Terbiye Müdürlüğünce lüzumlu gelişim ve işlerin başlatılmasına değişmeyen verildi.

Öte yandan benzeri sonraki İl İstihdam ve Mesleksel Yetişek Oturmuş Toplantı Ilk Teşrin ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. – KARS

Share: