Kars evcil haberi: Karçev Başkanı İnan Akgün Yiğit: Hakeza Devam Ederse Şehrin Adı ‘Ak Kars’ Olacak

TACETTİN DURMUŞ

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı İnan Akgün Alp, Kars’taki ara sıra amme binalarının gâh toplum örgütü, varlık, şeriklik, kişi ve partilere devredildiğini belirterek, “Kamu mallarının mülkiyeti ara sıra kişiler, eşhas, şirketler, dernekler, evkaf, partiler ve partililer eli ile halk değiştirdi ve şehir zamanla ‘DÜRÜST Kars’ olmaya akilane ilerliyor. Böyle devam ederse şehrin adı ‘DOĞRU Kars’ olacak” dedi.

KARÇEV Başkanı İnan Akgün Yiğit, zaman yaptığı açıklamada, kentteki bazen amme binalarının amacı dışında tahsisler ile bazı toplum örgütü, finans, müşareket, insan ve partilere devredilmesini eleştirdi ve Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Konservatuar ve öğretmenevi kendisine kullanılan tarihi binanın aynı cemiyete, tarihi hekimevi binasının otele, İl Özel İdaresi’ne ilgili binanın nüfuz partisinin ülke başkanlığına, Kars Kalesi eteklerindeki tarihi binanın aynı otele ve tarihi eş cezaevinin bire bir vakfa tahsis edildiğini tamlayan fail Alp, söz konusu binaların fotoğraflarını göstererek şunları söyledi:

“HAKEZA BITMEME EDERSE ŞEHRİN SEFIL ‘DOĞRU KARS’ OLACAK”

“Tarihi, kültürel dokusu, mimari dokusu özellikleriyle Kars, Türkiye’nin sunu domuzuna illerinden biriydi. Ancak akıbet 20 yıllık süreçte tapusuyla, mülküyle, teşvikiyle, hibesiyle ve tahsislerle şehirde adeta iyelik halk değiştirdi. Amme mallarının mülkiyeti bazı şahıslar, eşhas, şirketler, dernekler evkaf, partiler ve partililer eli ile ahali değiştirdi ve site gitgide ‘DOĞRU Kars’ olmaya akla yatkın ilerliyor. Böyle bitmeme ederse şehrin adı ‘DÜRÜST Kars’ olacak. Belki şaşıranlar olacak amma örnekleriyle açıklıyorum. Görenler kolaylıkla tanıyacaktır. Kars’ı müzakere edenlerin uğrunda fotoğraf çektirdiği Türkiye’nin arz güzle tarihi binalarından birisi. Daha önce öğretmenevi, elan sonra birlikte üniversitenin konservatuarının olduğu binaydı. Bu konservatuarda okuyan öğrenciler, Türkiye’nin yeryüzü bahtlı öğrencileriydi. Ama bu yapı, Türkiye’nin sunma iyice İlim Yayma Cemiyeti oldu. Türkiye’nin bildirme evire çevire İlim Yayma Cemiyeti AK Kars’tadır.

“ESKİ HEKİMEVİ BİNASI ÜSTELIK ŞİMDİ AKP ESKİ KARS İL BAŞKANI TARAFINDAN OTEL KENDISINE İŞLETİLMEKTEDİR”

Ayrıca Türkiye’nin en güzel TÜGVA binası de Kars’tadır. Bu tarihi yapı birlikte öğretmenlerimizin kullanımındaydı. Şehrin ortasında insanların çağ alabileceği, bahçesinde bire bir yudum çay içebildikleri benzeri tarihi binaydı. Imdi TÜGVA Istem Bahçesi kendisine, çıpa kapılar ve faziletli taş duvarlar arkasında şehrin kullanımına ve istifadesine kapatıldı. Hemen vakıfların ve derneklerin, yapılan tahsislerle vabeste olduğunu düşünmeyin. Sakat hekimevi binası dahi demin AKP Kars bozuk İl Başkanı eliyle otel yerine işletilmektedir. AKP el başkanlarının marifetinin bununla merbut olduğunu düşünmeyin. Kars Kalesi’nin eteklerinde, Kars Çayı’nın kenarında Baltık mimarisi tarzında mamul, şehrin bildirme güzel örneklerinden biri olan tarihi çatı birlikte AKP eski devlet başkanlarından birinin amcasının oteli oldu, AK Kars’ta. Bozuk SARGI-KIRAT binası, henüz sonra dahi İl Hususi İdare binası buradan tahliye oldu. Deminden ise bu yapı, AKP Kars İl Başkanlığı’na verildi.

“DAHA ÖNCEKİ TAVRINIZI BİR ÖĞÜN ELAN ESASEN ETMENİZİ SİZDEN KARS ADINA TALEP EDİYORUZ”

Bu örnekleri artırabiliriz. Bizi Kars dışından dahi izleyen hemşerilerimize sesleniyorum. Hakeza giderse, bu hattıhareket devem ederse bura imdi ‘SELIM Kars’ tamam. Peki bunu kime şikayet edeceğiz? Bu durumun düzeltilmesini kimden irade edeceğiz? Ego, Sayın Reisicumhur’na sesleniyorum. Niye buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz? AKP Genel Başkanı olması yahut Türkiye Cumhuriyeti’nin Reisicumhur olması nedeniyle değil. Sayın Cumhurbaşkanım size Kars’tan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kars Mekân ve Şehir Hukuku Derneği namına sesleniyoruz. Evvelce sizden tıpkı ‘Tayyip Erdoğan tavrı’ görmüştük. 2009 yılıydı, siz Kars’a geldiniz. O ahit başbakandınız. Kars’a geldiğinizde, tarihi Kars Belediyesi binasının otel adına projelendirildiğini gördünüz. ve siz, o devir bunu kabul etmediniz. Bu projeyi nakız ettiniz. ‘Kamu binaları amacı dışında kullanılamaz’ demiştiniz. Hassaten sizin o zamanki tavrınızdan kıran Kars halkı, müteakip seçimde tekrar belediyeyi patinize vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımız hangi değişti? Şayet Tayyip Erdoğan değişmediyse, şayet siz Cumhur Reisi olduktan sonradan beytülmal anlayışınız değişmediyse, örneklerini sıraladığım bu gayrimenkullerin asli sahipleri olan Kars halkına anlayışsız tahsisi noktasında Kars halkı yerine talepte bulunuyoruz. Daha geçmiş tavrınızı tıpkısı kat henüz yine etmenizi sizden Kars namına kâm ediyoruz.”

Share: