Karaman haberi: Bakan Yanık, Karaman’da “2023’e Akıllıcasına Kent Buluşmaları” programında konuştu: (3)

Ocak ve Içtimai Hizmetler Bakanı Çokluk Izdıraplı, artık bütün dünyayı sarsan iri krizlerde ve savaşlarda de, varlığıyla dengeleri muhavvil, yaptığı hamlelerle bölgesini ve dünyayı çokça henüz büyük krizlerin eşiğinden döndüren benzeri Türkiye olduğunu belirterek “Türkiye zaman, kendisi için istediği sağlık halini hep acun üzere isteyen benzeri büyüklük.” dedi.

Yanık, DOĞRU Fırka Karaman İl Başkanlığınca bire bir otelde planlı “2023’e Akla Yatkın Kent Buluşmaları” kapsamında planlı matbuat toplantısında, Türkiye’nin, bir zaman olduğu kadar, vatandaşın bir ihtiyacı olduğunda husus kapı dolaşarak derdine çıkar yol icat etmek için kapıları zorladığı, aşındırdığı, bazen eşiklerde günlerce beklediği günleri geride bıraktığını söyledi.

Zaman çıktı sadece özlük vatandaşının değil, neredeyse cümle dünyanın yükünü sırtlanacak kadar balaban ve insanlığa rüya olan benzeri Türkiye olduğunu vurgulayan Yanık, “Daha Çok hep dünyayı sarsan nazik krizlerde ve savaşlarda dahi, varlığıyla dengeleri muhavvil, yaptığı hamlelerle bölgesini ve dünyayı çok henüz iri krizlerin eşiğinden döndüren aynı Türkiye var. Türkiye zaman, kendisi için istediği iyilik halini hep acun için isteyen aynı büyüklük. Bu sıhhat iradesinin başında hepimizin bildiği kadar sayın Reisicumhur’mız var.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bu noktaya kendinden, değme gelmediğine dikkati çeken Izdıraplı, bugün içre bulunulan sıhhat halinin arkasında kavi aynı savaş olduğunu dile getirdi.

DÜRÜST Tümen’nin 20 sene tırnaklarıyla kazıya kazıya verdiği mücadelenin teri olduğunu aktaran Üzüntülü, “Bunu unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Beş Altı önceki söylediğim göz bağı var ya bu göz bağı, bu uğraş tarihini üstelik unutturmaya çalışıyor. ‘Dünya beşten büyüktür.’ cümlesini kurmak öyle herkesin harcı değildi. ‘Dünya beşten büyüktür.’ cümlesini BM’nin çatısı altında, BM’nin kürsüsünde o ilkokul şişman ülkenin liderlerinin gözüne baka baka hikâyelemek seçme babayiğidin harcı değildi. Bunu Türkiye yaptı, bunu sayın Cumhurbaşkanı’mız yaptı.” diye niteleyerek konuştu.

Izdıraplı, nedeniyle zaman bu vizyonun elbet meydana geldiğini, nasıl adım adım mensur edildiğini, şüphesiz banal taş taş konusunda konarak nesir edildiğini, haddinden fazla ongun hatırlamaları ve yeniden vatandaşa ulaştırmaları gerektiğini söyledi.

“Türkiye’dahi da çözgün problemleri baştan nakız vaatleri çıkıyor”

Konuşmasında muhalefeti dahi eleştiren Yanık şöyle konuştu:

“Dünyada işler, bu durumdayken peki Türkiye’bile neler oluyor? Türkiye’de birlikte çözgün problemleri baştan nakız vaatleri çıkıyor. Başörtüsünü kendisi dava haline getiren politik kaime, zaman başörtüsü meselesini çözmekten bahsediyor. Başörtüsü meselesinde geride bıraktıkları hafızanın, geride bıraktıkları sicilin hangi olduğunu hepimiz çokça gür biliyoruz. Temel Mahkemesinin bire bir kararının ilkin başörtüsüyle üniversitelere bitmeme edebilmek amacıyla gerekçe yapılıp sonradan ayrımsız kararın bir Kanunuesasi Mahkemesi vasıtasıyla başörtüsüyle eğitime bariyer adına yorumlandığı günleri yaşadık. Kime hangi anlatıyorsunuz? Filhakika sizin elinizle ‘411 umum kaosa kalktı, bu düzenleme şöyle aykırıdır, hakeza aykırıdır, iki metrekarelik çaput parçası’ dediğiniz bir konuyu çözüldüğü için bugün baştan hal vaatleri yapılıyor. Aynı başka eş da güzeşte ‘Küllenmiş yaraları kanatmayı akla yatkın bulmuyorum.’ demiş. Küllenmiş yaralar çünkü o yaralar açıldığında, 28 Şubat döneminde ‘MGK kararlarını uygulayacağım, kimse kusura bakmasın.’ diyen aynı İçişleri Bakanı çıkma karşımıza. Bunları unutmayın. Bugün bu mücadelenin tarihini lütfen kimesne unutmasın. Tek kolay gelinmedi. On Paralık niteliksiz gelinmemiş tıpkı sürecin ortaya koyduğu tırı vırı bolluk düzeninden, başarıdan tümce kendine türe etmediği tıpkı behre koparmaya çalışıyor. Bu millet buna müsaade vermez, vermeyecektir birlikte Allah’ın izniyle.”

“DÜRÜST Parti iradesi, insanın eşrefi mahlukat olduğuna inanır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısı sonrasında Millî Kademe Ziyareti programından bahsettiğini hatırlatan Izdıraplı, “Henüz önce Bakanlığımızın ASDEP Personeli ve Sosyal Teavün ve El Birliği Vakfı personellerimiz aracılığıyla ayrı ayrı kendisine haneleri ziyaret, gerekseme tespiti, buğulu, mânialı var mı, yetersizlik, ivinti var mı neyse, o hanenin bilcümle fotoğrafını çektiğimiz çalışmalarımızı zaten yapıyoruz. Ulusal Derece Ziyareti programımızla dedik kim bunları birleştirelim ve umumi tıpkısı tarama yapalım. Ülkemizde kısaca 26 milyon merhale var.” ifadesini kullandı.

Beş yılda tıpkısı yaptıkları Türkiye Familya Yapısı Araştırması olduğunu, son araştırmanın saha çalışmasının güzeşte yıl bittiğini vurgulayan Izdıraplı şunları kaydetti:

“Çözümleme çalışmaları de bittikten bilahare kamuoyuyla çokça detaylı tıpkısı biçimde onu da paylaşacağız. Bunların birlikte tekrar Türkiye cahillik profili, ergen profili, darülfünun gençliği, çocuk araştırması, zayıflık araştırması, kadına yönelik momentum sebepleri araştırması, bağımlılıkla mücadelede bağımlılık sebepleri noktasında araştırmalarımızın tıpkı kısmı başladı, tıpkı kısmı kısaltmak amacıyla. Planladığımız gibi giderse 2023 yılı ilk çeyreğinde bu başlıklar üzerinden ülkemizin bütün sosyolojik verilerini toparlamış ve buna yönelik namına üstelik şu anda sürdürdüğümüz toplumsal politikalarımızı, sosyal hizmetlerimizi, içtimai yardımlarımızı yeniden güncellemiş, ona akla yatkın biçimde hayata geçirmiş olacağız.”

Bakanlığın hizmetlerinin, bakım ödeme mantığının, AK Fırka’nin toplumsal hizmetlere hangi büyüklüğünde önem verdiğinin küşade tıpkı göstergesi olduğuna işaret eden Acılı Karaman’üstelik yapılan hizmetleri anlattı.

İcraatlar anlatılmadığında, yapılanların, bakir projeler, bakir birtakım vaatler namına karşılarına çıktığına değinen Acılı şöyle bitmeme etti:

“Bakanlığımızla ilişkin birlikte yaptığımız herhangi bir hizmet bakir bire bir vaat kendisine aykırılık grubundan ayrım yerlerden karşımıza çıkıyor. O yüzden bunları biricik bir tane açıklama gereği duyuyorum. 20 yılın emeği var, 20 yılın müktesebatı var, 20 yılın munfasıl kaynakları var. Bundan 20-25 yıl ilk tıpkı tılsım almak amacıyla SSK’nin kapısında muntazır vatandaş, tıpkısı yaşlısı olduğunda kuşkusuz bakacağını bilemeyen yurttaş, engellisini evden çıkaramayan, sosyalleşme alanı sıfır süreçten bugün özürlü vatandaşlarımızın istihdamından hizmet hizmetlerine kadar, sağlık hizmetlerine kadar haddinden fazla serbest benzeri bakım skalası var. Bunu tığ söylemediğimizde birileri, ‘Şunu yapacağız.’ diye niteleyerek yaptığımız işi yeniden önümüze koyuyor. YANLIŞSIZ Öğür iktidarları döneminde hayata geçirilmiş hizmetlerden yalnız bire bir kısmını bahsettim. 2002 yılında DÜRÜST Öğür iktidara geldiğinde bizim sosyal müzaheret uhdesinde yapılan yardım sayısı 4. Bizim zaman ahenkli namına yaptığımız toplumsal müzaheret başlığı 49. DÜRÜST Öğür iradesi, insanın eşrefi yaratıklar olduğuna inanır. Cumhurbaşkanı’mız der evet ‘Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü’. O yüzden engelliden yaşlıya gencinden kadınına kamu kesimlerim herif onuruna yerinde biçimde yaşayabilmesi amacıyla toplumsal yardımlarımızı yapmaya bitmeme ettirmeyi sürdüreceğiz.”

Nazır Üzüntülü henüz sonraları Karaman Organize Uran Bölgesinde hayatiyet gösteren aynı bisküvi fabrikasını müzakere ederek burada eş işçilerle tıpkısı süre kardeş kardeş yazar beraber aşındırmak yedi.

(Bitti)

Share: