İller kredi ve tevdiat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Eş-Haziran ayları bağlamında adam başına sakıt nakdi kredide 2’inci, adam başı sakıt takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başına düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve kişi başına sakıt bütün mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Adam Başına Düşen Cesaret

Şarki Anadolu Bölgesi illeri süresince adam başı düşen itimat değerinin bildirme efdal olduğu mülk 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Aile – Haziran döneminde adam başı düşen nakdi cesaret değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL kendisine kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Kesim illeri içinde adam başı sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın ardından 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 maaş bölümünde yeryüzü efdal kişi başına sakıt takipteki nakdi kredi değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Kişi Başına Düşen Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. kişi başına düşen tasarruf mevduatı değerinin yeryüzü faziletkâr olduğu memleket 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Son Sırada

Dönemde kişi başına sakıt artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL kendisine tayin edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum kesim illeri ortamında adam başına düşen toplam yatırım değerinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başına düşen hep tevdiat değerinin genişlik faziletkâr olduğu diyar 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Kişi Başına Sakıt Hep Yatırım Değeri

Bu yılın Karı – Haziran ayları düzeyinde adam başı düşen toplam tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL kendisine kaydedildi. – ERZURUM

Share: