İller itimat ve tevdiat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Karı-Haziran ayları bağlamında adam başına sakıt nakdi kredide 2’inci, adam başına düşen takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başına düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve kişi başına sakıt toplanmış mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Kişi Başına Düşen Cesaret

Maşrık Rum Bölgesi illeri süresince kişi başına düşen cesaret değerinin en yüksek olduğu devlet 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine bakarak Karı – Haziran döneminde adam başına düşen nakdi itimat değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL yerine kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Kesim illeri içre adam başına sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın peşi sıra 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 mahiye bölümünde arz faziletli kişi başına sakıt takipteki nakdi emniyet değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Kişi Başına Düşen Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum adam başına düşen artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başı düşen tasarruf mevduatı değerinin sunma efdal olduğu toprak 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Serencam Sırada

Dönemde adam başı sakıt artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL kendisine belirleme edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine bakarak Erzurum nahiye illeri içinde adam başı sakıt toplam mevduat değerinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başı düşen toplam tevdiat değerinin en faziletkâr olduğu el 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Kişi Başına Düşen Toplam Yatırım Değeri

Bu yılın Eş – Haziran ayları düzeyinde adam başı sakıt toplanmış tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL kendisine kaydedildi. – ERZURUM

Share: