İkinci eldeki kullanılmamış düzenleme Danıştay’a taşındı

İKİNCİ halk otomobil satışında 6 kamer ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girerken; İzmirli avukat Tamer Atabay, bu konudaki yönetmeliğin iptali için Danıştay’da sorun açtı. Kararın mülkiyet hakkına ters olduğunu tamlayan Atabay, “Yönetmeliğin Danıştay’dan döneceğine inanıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un kamuoyuyla paylaştığı şalter satışına cızık getiren ‘İkinci El Motorlu Esmer Taşıtlarının Ticareti Üzerine Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dayalı Yönetmelik’, Resmi Gazete’birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye bakarak ikinci umum otomobiller önceki tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak. Yürürlüğe giren düzenlemenin 1 Orak Ayı 2023’e büyüklüğünde makbul olacağı, bakanlığın uygulamayı 6 kamer uzatabileceği birlikte belirtildi. İzmirli avukat Tamer Atabay, ‘anayasanın iyelik hakkına uymaz’ olduğu gerekçesiyle yönetmeliğin iptali için 6 Ağustos’ta Danıştay’da sevgili açtı.

Atabay, yönetmeliği anımsatarak, “Yönetmeliğe göre tacirlerin çevirici satışını yönelik tıpkı hacir geldi. Tacirler 6 kamer ve 6 bin kilometre gür geçmeden araçları satamayacaklar. Bu anayasaya çap. Antrparantez İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne karşıt. Bu nedenle iptal davası açtık. Zira umum amme kuruluşlarına verilen sahiplik hakkına aykırı bire bir talimatname. Sahiplik hakkı ne gitmek. Ben aynı aracı kiralayabilirim, satabilirim yahut kullanabilirim. Bu yönetmelikle daha çok uzlaştırıcı satamayacağım söyleniyor. Hukuk bunu tanımıyor. Bire Bir tacir yahut yurttaş tamlık yatırımlarını buna yapmış türlü. Siz birden ‘Devlet adına bunu yapmanı kısıtlıyorum’ diyemezsiniz. Ayrımsız tüccar ahbaplık düzeninde, hukukun vermiş olduğu ölçüde kar oranı hangisinde çok ise ondan faydalanma hakkına sahiptir. Hal böyleyken aynı oldu bitti ile ‘Bunu kısıtlıyorum’ denilemez. Bu hem İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 1’inci maddesine aykırıdır hem üstelik Anayasa’nın 35’inci maddesine aykırıdır. Nedeniyle Danıştay’da sevgili açtık” diyerek konuştu.

Yönetmeliğin Danıştay’dan döneceğine inandıklarını vurgulayan Atabay, “Mülkiyet hakkındaki aynı türe. Bu fakat kanunla sınırlandırılabilir, yönetmelikte yapılamaz. Bunun beraberinde bu öngörülebilirlik ilkesine de marjinal. Tıpkısı müşareket haddinden fazla kar getirdiği üzere bu yönteme başvurabilir. Örneğin yatırımlar umum imkanlar kullanılarak bu yönde yapılmışken, bu aracın satımı yasaklandığı devir balaban bir zarara hastalık olacaktır. Bu nedenle Danıştay’ın, anayasanın vermiş olduğu hakkı koruyacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Share: