Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Sedir Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Saylav Hedef Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Reisicumhur kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Divan gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgilendiren Ekincilik ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Reisicumhur kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Kanunuesasi’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Milletvekili Kasıt Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeler düz aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’dahi yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; 6831 sınırlanmış Orman Kanununun Munzam 16’ıncı maddesi uyarınca, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Küresel abuhava krizi, seçkin yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi kabilinden nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları anbean azaltmaktadır. Temel’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDE 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Umumi Müdürlüğü’nün 2021 Yılı elektrik raporuna göre; Türkiye’bile orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün tahminî yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a andıran ilde, 280’den çok alanda 2.793 adet orman yangını isabet, 139.503 hektar orman alanı zarar görmüştür. 6831 sınırlanmış Orman Kanunu Ekleme Husus 16’da; ‘fen ve selen itibarıyla orman yerine muhafazasında hiçbir avantaj görülmeyen ve ekincilik alanına dönüştürülmesi birlikte benzer sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde yerleşim yeri mevcut evet da iskân yeri oluşturulması akla yatkın olan tıkız, kayalık, muattal ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Kaynak yerine tescil edilir’ denilmektedir. Bu madde, yıllar içerisinde mütezayit ormansızlaşmanın anne nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği kabil, sübjektif kriterlerle bu yön uygulanarak binlerce hektar kayran dahi namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, daha ilk de Kastamonu ve Manisa’dahi 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin Ağacı’üstelik 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYUCU VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Katma konu 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından beş altı olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında yahut Kaynak’nin hususi mülkiyetinde mevcut taşınmazlardan, Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Taşınmazlar Umumi Müdürlüğü) marifetiyle Orman Genel Müdürlüğü’hangi orman hazırlamak üzere tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları dindiren, ekolojik adına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Temel’nın 169 uncu maddesindeki ormanları koruyucu hükümlere dahi aykırıdır. Mürekkep Milletler İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Yanlar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin de imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yer Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Biyolojik Yelpaze Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Uğraş Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve farklı ait girişimlere müteveccih şişman ve ferdî taahhütleri yeniden teslim etmektedir. Temel, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere ters uygulamalara son verilmesi, ormanları koruyucu ve geliştiren canlı politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te kâh orman alanlarının, malumat ve bilgelik bakımından orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına şüphesiz karar verilmiştir? Bu alanların tespiti hangi şekilde yapılmıştır? Marifet insanları ve yerli yönetimlerle iş birliği işlenmiş mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hastalık korunup, geliştirilmemiştir? Haber ve bilim itibarıyla orman nitelikleri sebep kaybettirilmiştir?  Bu illerde yıpranmamış orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Serencam ilkokul yılda, Eklenmiş konu 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar adına orman monte etmek için, Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla hangi illerde, ne kadar alanın Orman Umumi Müdürlüğü’hangi tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine göre, akıbet beş yılda, Cumhurbaşkanı kararı ile ne büyüklüğünde orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi büyüklüğünde sağlık elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhur Reisi kararı ile ayrıksı ne illerde hangi büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne büyüklüğünde gelir öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, eroin, enerji projeleri mevcut mudur? Rant amacıyla bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının anayasa, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere mugayeret teşekkül ettiği; ormanları koruyup geliştiren kanun ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere tehalüf yapılanma fail Mülhak Madde 16’nın fek edilmesi gerektiğini belirten bili insanlarını dikkate matlup mısınız?

Share: