Ara Sıra illerde TMO’nun buğday ve arpa alım primi desteğinden intifa süresi uzatıldı

Maraba Anahtar Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet kâh illerdeki buğday ve rüşvet üreticilerinin, Yer Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı gurur primi desteğinden faydalanma süresi uzatıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Mübayenet Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda meydan düz Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın belirtilen ilçeleri amacıyla 6 Haziran-21 Ilkgüz döneminde, ayrıksı ilçeler amacıyla 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO’ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Eski karar kapsamında süre zaman bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik iz senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, değiş işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alışveriş belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi yerinde, kararda tamlanan yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e büyüklüğünde, ayrıksı ülke ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Ilkgüz’e kadar TMO’ya komutan onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül’e kadar düzenlenen ve TMO yoluyla akıllıca tanıdık ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık toprak/ilçe müdürlüğü vasıtasıyla tanzim edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, lazım kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin bastırık alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek.

Desteklemeden yararlanmak talip çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül’e büyüklüğünde ÇKS’de kayıtlı olduğu mülk/kaymakamlık müdürlüğüne başvurma etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den flört etmek için yürürlüğe girdi.

TMO Kurum Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye mukayyet olarak rüşvet, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday üzere kilogram başına 1 liralık, rüşvet için 0,50 lira “TMO gelgel primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: