Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında 7 Bin Türk Çalışanın Şantiyeye Girişini Zecrî Abece

Moskof Rosatom şirketi tarafından yönetilen Akkuyu Çekirdeksel ATLATMAK’da, deneyimli ve uzman Türk çalışanların işlerine akıbet verilip adına yabancı uyruklu uğrun işçilerin getirildiği kanıt edildi. IC İçtaş’ın yerini düz Moskof şirketi TSM Enerji’nin, nükleer santralci inşasında sınama kazanmış 7 bin Türk işçinin kartlarının tahrip edilmesi için Akkuyu Çekirdeksel EKMEK’ye yazı gönderdiği ortaya imdi.

Tamamlandığında Türkiye’nin cümbüş ihtiyacının yüzde 10’unu yegâne başına karşılaması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nin mübayaa, mühendislik ve inşaat işleri üzere IC İçtaş’ın yüzdelik 50 kuma olduğu konsorsiyumun sözleşmesi 26 Temmuz’dahi feshedilmişti. Moskof Rosatom yönetimindeki Akkuyu Nükleer AŞ vasıtasıyla yapılan bu feshin, 2023’te kâh reaktörlerinin devreye alınması planlanan tesisin tesliminde gecikmeye ve işleyişte kaosa kat açtığı öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Mehabet Başkanı Vladimir Putin ortada, 15-16 Eylül’de Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yapılacak görüşmenin anne gündem maddelerinden biri olması muhtemel Akkuyu Çekirdeksel Santrali inşaatı yeni iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

TSM ENERJİ, 7 BİN TÜRK İŞÇİNİN KARTLARININ İPTAL EDİLMESİ İÇİN AKKUYU ÇEKIRDEKSEL NANIAZIZ’YE YAZI GÖNDERDİ

Türk temel yüklenici IC İçtaş’ın baypas bırakılması girişiminin arkası sıra yıpranmamış ittifak imzalanan Rus şirketi TSM Erke’nin, çekirdeksel santralci inşasında sınama nail 7 bin Türk işçinin kartlarının tahrip edilmesi ve şantiyeye alınmaması amacıyla Akkuyu Nükleer EKMEK’ye 30 Ağustos’ta ayrımsız abece gönderdiği ortaya artık. TSM Erke Genel Direktörü E. Lisunov’un, Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO’su A. Zoteeva’ya gönderdiği yazıda işçilerin isimlerinin bir tane bir tane yazıldığı benzeri listenin birlikte yazının ekinde olduğu belirtildi.

Türk çalışanların işten çıkarılmasından kaynaklanan boşluğun, düzentileme izni yoksuz ecnebi uyruklu çaktırmadan işçilerle doldurulmaya çalışıldığı; gelişim sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği amacıyla gelişim güvenliğinde riziko yaratacak şekilde işbaşı yapıldığı iddia edildi.

Nükleer santral inşaatında işlemek amacıyla eğitim bilimi almış personelin proje sahasına girişinin engellenmesi ile gelişigüzel standart dışı üretim yapılmaya başlandığı bile dile getirilen iddialar beyninde. Konvansiyon feshinin arkası sıra kalifiye personelin işten uzaklaştırıldığı, aksiyon hacminin yüzde 90 gerilediği, hesabına getirilen işlerin bile nitelik standartlarının dışında olduğu öne sürülüyor.

Santral inşaatında Çekirdeksel Aranjman Kurumu (NDK) tarafından yapılacak denetimler sonucunda, bu süreçte ölçün dışı yapılan cemi üretimlerin yıktırılarak baştan yaptırılmasının bahis konusu olabileceği üstelik anlatım ediliyor.

ŞİRKET, 3 ACIMASIZ ŞİRKET TARAFINDAN EKİM 2019’DA KURULDU

Türk ve Acımasız iki şirketin Mersin’dahi kurduğu Titan2 – IC İçtaş şirketi ile sözleşmesini fesheden Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin kullanılmamış uyuşma imzaladığı TSM Enerji şirketinin üç Rus şeriklik aracılığıyla kurulduğu ortaya imdi. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, TSM Enerji; Rusya merkezli Montajno-Stroitelnoye Upravlaniye No 90, Konsern Titan-2, Sosnovoborelektromontaj anonim şirketleri yoluyla Teşrinievvel 2019’üstelik Mersin’da kuruldu.

Tecim sicili kayıtlarına göre, TSM Erke İnşaat Uran Limited Şirketi (TSM); Ekim 2019’dahi Mersin’üstelik kuruldu. Kayıtlara bakarak, 100 bin TL anamal ile kurulan TSM Enerji’nin ortakları ise Montajno-Stroitelnoye Upravlaniye No 90 Çok Ortaklı Şirketi, Konsern Titan-2 Anonim Şirketi, Sosnovoborelektromontaj Laedri Şirketi.

Akkuyu Nükleer Alçak Santrali projesinde sözleşmenin feshedildiği Titan2 – IC İçtaş İnşaat Çok Ortaklı Şirketi bile IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Joint Stock Company Concern Titan-2 ortaklığında, gene Mersin’birlikte kurulmuştu.

Share: